Dorpsbelangen Dalen 2021: ‘Wij gaot d’r veur!

Vandaag publiceren wij de plannen voor 2021 van Dorpsbelangen Dalen en alle werkgroepen die onder de vereniging vallen.

Maar eerst voorzitter Harry Lamberts van Dorpsbelangen Dalen aan het woord:
“Allereerst wens ik iedereen, namens Dorpsbelangen Dalen, een zeer gelukkig en vooral een gezond 2021, zonder corona. Hopelijk kunnen we beginnen aan een jaar waarin onze werkgroepen met veel plezier weer aan de gestelde doelen kunnen werken.

Het bestuur van Dorpsbelangen Dalen spreekt tevens de wens uit dat al onze vrijwilligers ook in 2021 hun beste beentje weer willen en kunnen voorzetten. Als dat op dezelfde wijze gebeurt als in het vorig jaar dan wordt 2021 ook weer een succesvol jaar. Zonder inzet van al onze vrijwilligers kan Dorpsbelangen Dalen niet functioneren.

Allen hartelijk bedankt voor de inzet in het afgelopen jaar en ik hoop dat we in 2021 weer op jullie kunnen rekenen.”

Wat kunnen we verwachten van Dorpsbelangen in 2021?

De activiteiten van Dorpsbelangen worden uitgevoerd door een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers.
Drie zelfstandige werkgroepen ressorteren rechtstreeks onder Dorpsbelangen Dalen, namelijk de Werkgroep Daoler Tuun, de Werkgroep AED en de Werkgroep Speeltuinen Dalen. Wil je meer weten over de werkgroep, klik dan op de roze link in de tekst van de werkgroep of ga naar het menu Dorpsbelangen op deze website.

Daoler Tuun

De Werkgroep Daoler Tuun zal ook in 2021 zorgen dat het hoge peil van onderhoud blijft behouden en dat, daar waar nodig, er nieuwe planten, bomen en misschien ook speeltoestellen zullen komen. Zo blijft de Tuun een prachtig park waar het plezierig toeven is.

Werkgroep AED

De Werkgroep AED heeft totaal 10 AED-apparaten, die ingezet kunnen worden als zich calamiteiten voordoen, Dalen heeft er negen en er is één in Wachtum.
De werkgroep krijgt ondersteuning van Plus Dalen, Hoveniersbedrijf Curatio en Sens InstoRetail BV van Leo Sens. Er zijn veel vrijwilligers opgeleid die een AED kunnen bedienen. De AED-werkgroep zorgt, ook in 2021, dat (bij)scholing en het benodigde beheer en onderhoud tijdig en juist plaatsvindt en dat geeft een heel veilig gevoel in ons dorp. Via deze link is meer te lezen over AED in Dalen.
Even zien waar de AED-apparaten hangen? Kijk dan via deze link op het kaartje.

Werkgroep Speeltuinen Dalen

De Werkgroep Speeltuinen Dalen werkt aan twee nieuwe speeltuinen: één bij de Stellingmolen en één op de Kolkakkers. De plannen zijn klaar en in 2021 gaat de werkgroep op zoek naar het benodigde geld. Er zijn al een aantal acties uitgevoerd en het eerste geld is binnen. De werkgroep benadert overheden en organisaties die speeltuinprojecten financieren. De werkgroep is heel voortvarend van start gegaan en ook de gemeente Coevorden gaat onderzoeken of dit project ondersteund kan worden. Het college is zeer enthousiast.

Dorpsvisie-werkgroepen

Vanuit Dorpsbelangen Dalen is een aantal jaren geleden de Dorpsvisie Dalen opgesteld. Vanuit de Dorpsvisie Dalen zijn zes werkgroepen ontstaan:

  • Werkgroep SamenDalen
  • Werkgroep Verkeer, Vervoer en Veiligheid
  • Werkgroep Wonen Dalen
  • Werkgroep Zorg voor elkaar
  • Werkgroep Groen
  • Werkgroep Duurzaam Dalen.

Informatie over Dorpsbelangen Dalen is te vinden op de algemene pagina van Dorpsbelangen via deze link op de website.

Werkgroep SamenDalen

De Werkgroep SamenDalen zorgt er voor dat de website Samen Dalen, ook in 2021, tot ieders tevredenheid draait. Enkele tientallen vrijwilligers zijn hier zeer succesvol mee bezig. Op de website SamenDalen vind je nieuws, een agenda met activiteiten en ook veel interessante informatie over Daler instanties en organisaties.
De vrijwilligers zorgen voor goede informatie die actueel is. In het dorp Dalen neemt de website een prominente plaats in. Uit de cijfers blijkt dat veel inwoners de site bezoeken ook door personen die elders wonen. Uit alle hoeken van Nederland wordt de website bezocht.

Werkgroep Verkeer, Vervoer en Veiligheid

De Werkgroep Verkeer, Vervoer en Veiligheid (VVV) werkt zeer nauw samen met de gemeente Coevorden. Leden van de werkgroep waren betrokken bij tal van projecten zoals de reconstructie van de Burgmeester Fonteinstraat, de vervanging straatlantaarns en heel recent de reconstructie van de Looweg. Met name zijn leden van de werkgroep actief betrokken geweest bij de reconstructie van het gedeelte door de Bente. In 2021 richt de werkgroep zich onder meer op de reconstructie van het sportpark Het Grootveld. Ook hier wordt uitstekend samengewerkt met medewerkers van de gemeente Coevorden.

Wandelwerkgroep Dalen

Uit de Werkgroep VVV is de wandelwerkgroep ontstaan. Leden van de wandelwerkgroep hebben de afgelopen periode vier wandelroutes gerealiseerd. Vorig jaar zijn deze de routes, met allemaal een eigen thema, geopend. In 2021 worden de thema’s nog verder uitgewerkt. Zo worden er bordjes geplaatst met daarop een QR-code. Door die te scannen kun je op je telefoon luisteren naar informatie over de plek waar je staat.
Presentator Harm Dijkstra heeft hiervoor teksten ingesproken. Op de wandelroute die door Het Grootveld voert is een flink aantal beweegtoestellen geplaatst.
Leden van de wandelwerkgroep hebben bergen werk verzet met een fantastisch resultaat. Als je de vier wandelroutes loopt dan loop je de marathon van Dalen. De wandelroutes zijn opgenomen in landelijke wandelnetwerken en daardoor zul je op de routes ook veel niet-Dalenaren tegenkomen.

Werkgroep Wonen Dalen

De Werkgroep wonen Dalen volgt de ontwikkeling op het woongebied op de voet. Er wordt overlegd met de gemeente Coevorden, Domesta, makelaars, etc. In 2021 start een nieuw project waar de werkgroep wonen bij betrokken is. De inbreng van de werkgroep op het gebied van wonen in Dalen zal in 2021 omvangrijker worden, daarover volgt later meer informatie.

Werkgroep Zorg voor elkaar

De werkgroep Zorg voor elkaar heeft onlangs een boekje uitgebracht met informatie over organisaties en instanties in Dalen die met zorg vandoen hebben. Het is een handig boekje geworden met veel relevante informatie.
De werkgroep Zorg werkt aan het project ‘Nei Naoberschap Dalen’. De bedoeling is dat Nei Naoberschap Dalen verder gaat als als de professionele zorg ophoudt. Er is een inspirerend plan van aanpak opgesteld. Als dit plan definitief is vastgesteld zullen in 2021 vervolgstappen gezet worden. Het wordt een heel mooi project waar we in 2021 nog veel van zullen horen.

Werkgroep Groen

De Werkgroep Groen heeft in het afgelopen jaar succesvol het project vogelkastjes uitgevoerd. De bedoeling is dat met name de mezen deze kastjes gaan bevolken om de eikenprocessierupsen te lijf te gaan. In 2021 zal de werkgroep zich bezighouden met zaken die met de natuur te maken hebben zoals meedenken met de gemeente betreffende processen als biodiversiteit, bomenkap en het planten van bomen, bermbeheer en soortgelijke zaken.

Werkgroep Duurzaam Dalen

De Werkgroep Duurzaam Dalen heeft zich verbonden aan het project Klavertje4Holsloot. Samen met andere dorpen wordt onderzocht of de oksels van het verkeersplein Holsloot voorzien kunnen worden van zonnepanelen. Ook wordt gekeken of het mogelijk is om een coöperatie of een vergelijkbare organisatie van bewoners op te richten die deelneemt aan het plan. In 2021 zal dit verder uitgewerkt worden. De werkgroep wil in 2021 samen met de gemeente en andere betrokkenen onderzoek doen naar een vorm van een aardgasvrij Dalen. Er komt informatie van energiecoaches over energiebesparende maatregelen. Ook zal de werkgroep aandacht besteden aan onderwerpen laadpalen, drainagekratten en andere zaken op het gebied van energie.

Tot slot

Uit het voorgaande zal duidelijk worden dat Dorpsbelangen Dalen een actieve organisatie is waar heel veel vrijwilligers in Dalen aan verbonden zijn. Er staat heel veel op stapel en we hopen dat we in dit jaar aan de slag kunnen met onze voornemens. Hopelijk dat corona hierbij geen roet in het eten gooit. Dorpsbelangen Dalen gaat er voor en dat geldt ook voor alle vrijwilligers: “Wij gaot d’r veur” !