Dorpenronde Dalen, een avond met beslagen ramen…

Maandagavond vond de jaarlijkse dorpenronde plaats in Dalen. Er was volop belangstelling vanuit  Dalen. Ook mensen van de gemeenteraad zaten in de zaal. Voorzitter Harry Lamberts opende de vergadering en was tevreden over het contact en de samenwerking met de gemeente. Ook noemde hij de successen van afgelopen jaar, zoals bijvoorbeeld de vier wandelroutes die Dalen rijker is en waar al veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.

Vanuit de gemeente waren Wethouder Jan Zwiers, Andres Mol van de afdeling groen, wijkagent Paul Dijkstra en de gebiedscoördinator Gerrie Boer aanwezig.

De notulen van vorig jaar met actiepunten werden besproken en daardoor werd nog weer eens duidelijk dat er veel moois ontwikkeld is afgelopen jaar. Met dank aan alle vrijwilligers en betrokken partijen!

De dorpenronde is in een nieuw jasje gestoken. Werkgroepen van Dorpsbelangen Dalen gaven presentaties. De stand van zaken en de successen werden benoemd en zaken waar tegenaan gelopen wordt. Al met al een prettige manier om een dorpenronde te houden.

Duurzaamheid

Zo presenteerde Peter Gras, namens de Werkgroep duurzaamheid, de ideeën die ze hebben binnen de werkgroep. Er werd aangestuurd op meer samenwerking en periodiek contact met de gemeente. Dit om samen meer krachten te bundelen om acties tot een werkelijk succes te maken.

De wethouder gaf aan dat de duurzaamheidsnota waarschijnlijk voor het eind van het jaar ontwikkeld wordt. Dalen loopt nu voorop met ideeën en acties. “Het is goed als we elkaar bij kunnen houden,” aldus wethouder Jan Zwiers. En ja, willen we krachten bundelen dan is dat wel belangrijk.

Wonen in Dalen voor alle leeftijden

Daarnaast was ook de Werkgroep wonen aanwezig om te vertellen wat ze afgelopen jaren gedaan hebben. De cijfers vanuit de enquête voor jongeren, die een woning zoeken, werden gepresenteerd. De werkgroep heeft vaker zitting met alle betrokken partijen. Dit is effectief. Het gaat misschien niet heel snel maar alle partijen liggen op één lijn en hebben het gezicht dezelfde kant op. De wethouder beloofde aan te sluiten bij een volgende bespreking.

En meer…

Ook werd er nog gesproken over subsidieaanvragen en kwamen er nog wat vragen uit het publiek. Dit ging vooral over de leefomgeving/groen en aandachtspunten voor minder validen.

Niet alle wensen kunnen direct worden gerealiseerd maar de intentie om samen (de bewoners en gemeente) te blijven ontwikkelen is er zeker. Jan Zwiers heeft een duidelijke visie op samenwerking en handelt vanuit vertrouwen. Vertrouwen in elkaar is de beste voedingsbodem voor mooie resultaten.

Beslagen ramen door betrokkenheid… Een mooi resultaat!