Dokter Drenthe en Drentse bibliotheken tekenen voor inclusie

Op donderdag 15 februari werd in het Cultuurcentrum Assen (DNK) door Dokter Drenthe, Biblionet Drenthe en bibliotheekorganisaties in Drenthe (Bind Bibliotheken, DNK, Bibliotheek Hoogeveen en Facet) een intentieverklaring ondertekend tot samenwerking. De intentieverklaring heeft als doel ervoor te zorgen dat alle inwoners van Drenthe kunnen blijven meedoen in de samenleving.
Steeds meer huisartsen en ziekenhuizen werken met online portalen om zo de druk op de zorg te verminderen. Echter is nog niet iedereen digitaal vaardig genoeg om hiermee aan de slag te gaan. De bibliotheken bieden cursussen aan om mensen te helpen hun digitale vaardigheden te vergroten. Steeds vaker werken zij samen met huisartsen om meer mensen te kunnen helpen. De intentieverklaring is opgesteld om de samenwerking tussen deze twee partijen kracht bij te zetten en vast te leggen.

1 op de 6 mensen worstelt

Froukje Stuursma, verbonden aan de Provinciale Ondersteuningsinstelling opende de ochtend met een aantal inzichten die onderzoeken van Stichting Lezen en Schrijven door de jaren heen hebben opgeleverd. In Nederland hebben er maar liefst 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland en komt neer op ongeveer 1 op de 6 mensen. ‘Deze mensen worstelen vaak met alledaagse zaken, die een directe impact hebben op hun leven’, vertelde Stuursma.

Gevolgen

‘Niet kunnen lezen, schrijven of rekenen heeft gevolgen die vaak niet direct zichtbaar zijn voor anderen’, beaamt ook Michel Dijkman van Dokter Drenthe. ‘Van het verkeerd innemen van je medicatie omdat je de instructies niet helemaal begrijpt tot moeite hebben met het afrekenen van boodschappen in de supermarkt. Ook het missen van een afspraak in het ziekenhuis kan een signaal zijn. Samen kunnen we mensen helpen om vaardiger te worden, zodat ze kunnen blijven meedoen in de samenleving.’

Ervaringen in Dalen en Meppel

Medewerker digitale inclusie Laura van Meijeren vertelde over de samenwerking die enkele maanden geleden is opgestart tussen de huisartsenpraktijk in Dalen, ComputerClub Dalen en de Bibliotheek. ‘Sinds een aantal weken kunnen inwoners uit Dalen in de praktijk terecht voor vragen over de digitale overheid en het huisartsenportaal. Een keer in de twee weken neemt IDO-medewerker Hennie Enting, verbonden aan de bibliotheek, op maandagochtenden zitting in de praktijk om mensen te helpen met hun vragen over de digitale overheid.’ Hierbij verwijst Enting voor meer uitgebreide en structurele ondersteuning door naar het lokale aanbod, zoals de cursussen die door ComputerClub Dalen en de bibliotheek worden gegeven. Ook in Meppel is er de afgelopen jaren gewerkt aan het vergroten van digitale bewustwording en vaardigheden. Rieneke van Tongeren, medewerker digitale inclusie in deze regio vertelde: ‘Eind 2021 telde de huisartsenpraktijk in Meppel 1661 patiënten die gebruik maakten van hun patiëntenportaal en inmiddels zijn er 4727 gebruikers van het portaal. Dat zijn prachtige resultaten, die het effect van de samenwerking laten zien.’

Visie van de huisarts in Dalen

Het informatiepunt bij de huisarts in Dalen wordt tot op heden goed bezocht. Huisarts Martin Elling en praktijkmanager Karin Koopman vertelden: ‘We zijn heel blij dat we de samenwerking aan zijn gegaan met de bibliotheek. Wij zochten een partnerorganisatie die ons zou kunnen helpen bij het digitaal vaardiger maken van de inwoners in Dalen. De samenwerking levert bewustwording bij onze patiënten op over de digitale mogelijkheden van de huisartspraktijk. En dat het werkt, merken we nu al!’

Fotograaf Marcel de Jong