Doe mee: Onderzoek RUG en Duurzaam Dalen!

Van de Rijksuniversiteit Groningen en de Werkgroep Duurzaam Dalen kregen we de vraag om Dalenaren op te roepen om mee te doen aan een onderzoek naar energiegedrag.

Energietransitie

Onlangs kregen Duurzaam Dalen en de gemeente Coevorden een subsidie om alle woningen in Dalen te verduurzamen. Dit alles in het kader van de ‘energietransitie’ waar we ook in Nederland voor staan.

De energietransitie is een veelbesproken onderwerp. Sommige mensen maken zich zorgen over klimaatopwarming en proberen zelf energie te besparen of op te wekken. Andere mensen maken zich minder zorgen en denken dat het wel mee zal vallen. Weer anderen vinden dat de overheid of het bedrijfsleven aan zet zijn.

Onderzoek naar energiegedrag

In veel dorpen en wijken in Nederland werken burgers samen in lokale energie-initiatieven, hier is dat Duurzaam Dalen. Daarom heeft de Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van de Provincie Drenthe en de werkgroep Duurzaam Dalen een onderzoek opgezet, waarin ze graag van u willen weten hoe u denkt over energieverbruik en energiebesparing. Ook horen we graag van u of u het lokale energie-initiatief kent, hoe u hierover denkt en of u misschien wel geïnteresseerd bent om hieraan mee te doen. Wat uw mening over deze onderwerpen ook is, wij zijn er benieuwd naar!

Doet u ook mee?

Wilt u meedoen aan of meer weten over dit onderzoek? Lees dan de informatiebrief die is toegevoegd aan dit bericht of binnenkort samen met de Huis aan Huis wordt bezorgd. Hierin vindt u onderaan de brief de QR-code en de link naar de online vragenlijst of het e-mailadres waarmee u een papieren vragenlijst kunt opvragen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten en we zouden het enorm waarderen als u bereid bent ons op deze manier te helpen! Tot slot vinden we het belangrijk om alvast te vermelden dat uw deelname aan dit onderzoek geheel vrijwillig en anoniem is. Dat betekent dat de Provincie Drenthe en de werkgroep Duurzaam Dalen uw persoonlijke antwoorden niet te zien krijgen.

Alvast hartelijk bedankt!

Jacob Dijkstra, Hannah Dietzenbacher (RUG) en Duurzaam Dalen