Diaconie project Dorpskerk Dalen schenkt €1000,-aan Nei Naoberschap

Elk jaar kiest de Diaconie van de Dorpskerk in Dalen een project. Vanaf zondag 26 september t/m de Oogstdienst op 7 november 2021 is er een inzameling geweest voor dit project door de gemeenteleden van de Dorpskerk in Dalen.                                                                                    

Belangrijke waarden in het kiezen voor dit project waren: helpen wie geen helper heeft, de signalerende rol bij mensen in kwetsbare posities, en helpen met perspectief. Deze waarden grenzen direct aan de waarden en missie van het project Nei Naoberschap Dalen. 

Nei Naoberschap

De missie van Nei Naoberschap Dalen is: iedere inwoner van Dalen, ongeacht leeftijd, moet naast het zich kunnen beroepen op bestaande rechten op zorg en welzijnshulp, een beroep kunnen doen op hulp die voortkomt uit goed ‘naoberschap’ daar waar de professionele zorg en welzijnsorganisaties geen hulp verlenen. Dat goede naoberschap wordt al dan niet gevraagd en/of gezien afgestemd en veilig georganiseerd en uitgevoerd door competente vrijwilligers. 

Dat de gemeenteleden van Dorpskerk Dalen dit mooie project in hun eigen dorp een warm hart toedragen, bleek uit het prachtige resultaat van 1000 euro.

Op maandag 15 november heeft Albertje Wilting van de projectgroep Nei Naoberschap Dalen, blij verrast, van Diaken Peter Hollenga de cheque van €1000,- in ontvangst genomen.