Deze week collecteweek School- en Volksfeest

De commissie ‘School- en Volksfeest’ is er in geslaagd het programma grotendeels rond te krijgen. Voor het organiseren van deze festiviteiten is veel geld nodig.
De commissie realiseert zich dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om bij te dragen, maar toch is ook hulp van de inwoners nodig. Daarom doen zij op de inwoners van Dalen hetzelfde beroep als 10 jaar geleden en vragen om een vrijwillige bijdrage, met een richtlijn van € 25,00 per Daler huishouden.

Wat gebeurt er met de opbrengst?

De opbrengst van deze collecte zal o.a. worden besteed aan de volgende activiteiten
– Opening School- en Volksfeest
– Optocht met praalwagens en muzikale begeleiding
– Actviteiten voor de schoolkinderen
– Ouderenprogramma.
– Startgelden en/of prijzengeld voor straatversiering, tuinen, tuinverlichting, outdoor actviteiten en praalwagens.

Deze week collecte

In de week van 22 tm 26 april vindt de collecte plaats en komt een vertegenwoordiger van de commissie of van uw buurtvereniging uw bijdrage persoonlijk ophalen. Mocht u niet thuis zijn, dan zal de vertegenwoordiger op een ander tijdstip nogmaals bij u langskomen.

U kunt uw bijdrage voldoen middels de QR-code die de collectant bij zich heeft, contant in de collectebus doen of via een eenmalige machtiging (download voor de machtiging de brief onderaan de pagina).

Let op: de collectanten dienen in het bezit te zijn van een legitimatie; vraag de collectant hier gerust naar. Wij hopen dat we met uw bijdrage er weer een fantastisch evenement van kunnen maken.

Collectant gemist of andere vragen?

Mocht u onze collectant toch missen dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL14 RABO 0312681631 van St. Volksvermaken en Oranjecomité Dalen o.v.v. ‘Bijdrage School- en Volksfeest’ Ook kunt u het machtigingsformulier invullen en mailen naar volksvermakendalen@gmail.com of inleveren bij op achterzijde genoemde adressen.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de Commissie School- en Volksfeest Dalen 2024: volksvermakendalen@gmail.com

Brief collecte School- en Volksfeest