De Spinde sluit deuren de komende twee weken

Vanaf woensdagavond 22.00 uur gelden er de komende twee weken strengere maatregelen om de besmettingen door het coronavirus sterker af te remmen. Eén van de maatregelen betreft de sluiting van bibliotheken en buurt- en dorpshuizen. Dat betekent dat er ook in MFC De Spinde t/m 18 november geen activiteiten kunnen plaatsvinden. Hilbert Uineken, beheerder van De Spinde, vindt het jammer, maar ook zeer begrijpelijk dat de maatregel is afgekondigd.

Duidelijke informatie

“Drie weken geleden hebben we bij de afkondiging  van de ‘gedeeltelijke lockdown’ direct actie ondernomen om zoveel mogelijk gebruikers toegang te kunnen blijven geven tot ons gebouw. Het kostte veel tijd en energie om dat te realiseren. We hebben duidelijke informatie verstrekt aan onze gebruikers, dat werd zeer op prijs gesteld.” Verdeeld over de week, konden er ondanks de coronabeperkingen toch nog 100 à 150 mensen terecht voor allerlei activiteiten in De Spinde, maar dat is er nu even niet meer bij. Hilbert hoopt, dat de scherpere maatregelen voldoende zijn om het virus af te remmen, zodat er over twee weken weer activiteiten kunnen plaatsvinden. “Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie in het dorp.”

Wel geopend voor bloedprikken

De Spinde blijft de komende twee weken wel toegankelijk voor Treant, zodat er bloed kan worden geprikt bij de mensen.