De Spinde neemt afscheid van Hilbert en Willy Uneken

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst werd zaterdagochtend afscheid genomen van Hilbert en Willy Uneken, die na zeven jaar stoppen als beheerders van De Spinde. Dat hun inzet enorm gewaardeerd werd, bleek uit de aanwezigheid van veel gebruikers van de Spinde

Betrokken

Voorzitter Jos Wortelboer gaf tijdens zijn afscheidswoord aan, dat de beheerders enorm betrokken waren bij de Spinde. Zij dachten altijd mee, wat onder meer resulteerde in het aanbrengen van zonnepanelen op het multifunctionele gebouw. Tijdens de coronaperiode was Hilbert van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aanwezig om uitvoering te geven aan de maatregelen, zodat veel activiteiten toch doorgang konden vinden. Hilbert werd door Jos dan ook gekscherend gesommeerd om zijn bed en pyjama mee te nemen naar huis. Als dank voor hun inzet overhandigde hij namens het bestuur van de Spinde een tegoedbon voor een weekendje weg. Hilbert dankte ook mede namens Willy het bestuur en de aanwezigen voor de prettige samenwerking.

Nieuwe beheerder

Tijdens de bijeenkomst werd Tino Duiker, de nieuwe beheerder, samen met zijn vrouw Petra voorgesteld aan de aanwezigen. Uiteraard zijn het bestuur en de gebruikers blij dat Tino deze cruciale taak op zich wil nemen!