De Rollebol: verschil kinderopvang en peuterspeelzaal

De Rollebol is een speelzaal voor peuters in de Selkersgoorn. Het is geen kinderopvang. De Rollebol biedt peuterochtenden voor peuters om te spelen en om in contact te komen met andere kinderen. Vaak wordt de vraag gesteld wat het verschil is met de kinderopvang.

Kinderopvang of dagopvang is bedoeld om uw kinderen, die nog niet naar de basisschool gaan, op te vangen als u aan het werk bent. Als uw kinderen wel naar de basisschool gaan, is er buitenschoolse opvang. Kinderopvang is er dus voor kinderen van 0-12 jaar.

Peuterspeelzalen bestaan officieel niet meer sinds 1 januari 2018, omdat het nu kinderopvang is geworden.

De Rollebol is geen kinderopvang, maar biedt peuterochtenden aan, zoals de peuterspeelzaal die u van vroeger kent. De peuterochtenden in de Rollebol zijn om te spelen, plezier te maken, te knutselen en in contact te komen met leeftijdgenootjes. Kinderen kunnen zich zo spelenderwijs ontwikkelen.

De peuterochtenden zijn door het contact met andere kinderen en de juffen een mooie voorbereiding op de basisschool.