De Naoberschapskast

Afgelopen januari namen Rik Assen van de Plus en Henk van der Wal van Nei Naoberschap de Naoberschapskast in gebruik. De kast staat op de hoek van de Riddermanstraat en Mr Cassastraat.

Waarom de Naoberschapskast?

Het zijn zware tijden voor een aantal van onze naobers. Door hogere energiekosten, boodschappen, ziektekostenverzekeringen en alles wat verder duurder is geworden, dreigt een groep mensen fors in de problemen te komen en voor een aantal is dat al het geval.

Nei Naoberschap Dalen ziet en hoort dit ook. Helaas hebben zij ook geen kant- en-klare oplossing voor de problemen, maar kunnen zij wellicht een kleine verlichting brengen. Dit doen zij door middel van een Naoberschapskast.

De Naoberschapskast is een kast gevuld met houdbare (voedsel)producten waar iemand gratis en anoniem gebruik van kan maken als dit nodig is. Nei Naoberschap vindt het belangrijk dat dit anoniem kan. Zo is er geen drempel om er gebruik van te maken. Rik van Plus Assen heeft de eerste kast gevuld! En daar zijn wij heel blij mee!

Wil jij ook bijdragen aan de inhoud van de kast?

Op zondag, dinsdag en vrijdag staat onder de AED-kast aan de Mr Cassastraat 13 een kratje waar je producten kunt achterlaten. Omdat producten niet altijd direct in de kast kunnen, willen wij graag houdbare artikelen.