De BWB-school wordt verbouwd

De Burgemeester Wessels Boerschool krijgt bijna 2,5 miljoen euro voor een ingrijpende renovatie van het gebouw. Met dat geld wordt de school duurzamer en geschikt gemaakt voor de toekomst. In het voorjaar van 2021 moet de verbouwing van start gaan. We praten met Esther Splinter, directeur van de BWB-school.

Werkgroep

Er is binnen de school een werkgroep opgericht, die al geruime tijd bezig is met de voorbereiding van de verbouwing. Hierin zitten, naast Odeon bouwmanagement, leerkrachten en begeleiders van de stichting Arcade, waar de BWB-school onder valt. Uitgangspunten zijn dat het gebouw een stuk energiezuiniger wordt door o.a. beter glas, isolatie en een warmtepomp. Het binnenklimaat wordt verbeterd (luchtverversing), enkele ruimtes worden beter benut, er wordt geverfd en er komt nieuwe vloerbedekking. Ook het meubilair zal worden vervangen. Er is al heel wat werk verzet door de werkgroep, maar er dient ook nog heel wat te gebeuren. Zo wordt er nog gepraat o.a. over de indeling van enkele ruimtes, welke vloerbedekking er zal komen en welke kleuren er in de school worden gebruikt.

BSO en peuteropvang

Ook komt er BSO en peuteropvang bij de basisschool. Er is al een tijd een goede samenwerking met Kinderwereld, waar de Buitenschoolse opvang en de peuters onder vallen. Op die manier moet het gebouw na de verbouwing plek bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Tijdelijke voorzieningen

Tijdens de verbouwing komen er vier noodlokalen bij de school te staan om het onderwijs zo normaal mogelijk door te laten gaan. Overleg is hierover nog gaande met vertegenwoordigers van het Doeplein, want het mooie plein moet natuurlijk zo weinig mogelijk worden verstoord. Volgens de planning moet het gebouw begin 2022 helemaal klaar zijn voor de toekomst.

Ouders

In januari zal er een presentatie van de plannen worden gegeven voor de Medezeggenschapsraad en later zullen ook alle ouders worden geïnformeerd. Dat zal gebeuren als alle plannen nog beter zijn uitgewerkt.