De BWB school is weer begonnen

De vakantie is voorbij. Ook voor de BWB school. Maandag 17 augustus was het zover. Het plein was versierd met vlaggetjes. I.v.m. corona dit jaar geen rode loper of draaiorgel. De kinderen hadden er zin in, al zag je hier en daar wel gespannen gezichtjes. De juffen en meesters stonden op het plein om de kinderen op te vangen.

Nieuw lokaal, nieuwe juf of meester

Erg belangrijk in het begin van dit schooljaar is groepsvorming. Vanaf half maart waren de scholen dicht. Pas enkele weken voor de zomervakantie gingen de kinderen weer naar school, maar ze zaten steeds met de helft van hun groep in de klas. Nu gaan ze voor het eerst weer met de hele groep naar hun lokaal. Er wordt erg veel aandacht besteed aan groepsvorming.

De  kleuters die nu voor het eerst naar school gaan, werden opgevangen door Esther Splinter (directeur) en Karin Schnoing (het komende jaar vier dagen per week locatiecoordinator op de BWB). Opvallend was dat geen enkel kind huilde. Vooral omdat mama en/of papa niet mee naar binnen mocht. Ook nieuwe leerlingen werden op deze manier opgevangen. Daarna kregen deze ouders een kop koffie om even bij te praten.

Coronaregels

Alle coronaregels worden goed in acht genomen. Overal moet je je handen ontsmetten, er wordt waar nodig afstand gehouden. Alleen personen die een functie binnen het gebouw hebben, mogen naar binnen. Er wordt goed en extra geventileerd. De MR van de BWB school is ook heel goed betrokken bij het hele proces. Vorige week was het even heel spannend of de school op tijd open kon. Er waren grote elektrische problemen met behoorlijke schade. Met veel hulp is alles gelukkig op tijd klaar gekomen!

Zaterdag waren veel vrijwilligers op het DoePlein om alles te wieden, snoeien en op te ruimen. Het geheel ligt er weer prachtig bij. De kinderen kunnen weer naar hartelust spelen. Ook werd er een prachtige bank geplaatst. Echt de moeite waard om even te bewonderen.

Al met al was het een prima start van het schooljaar 2020/2021. Kinderen en leerkrachten hebben er weer zin in.