Dalen steeds een stukje duurzamer

De laatste update van de werkgroep Duurzaam Dalen is alweer een tijdje geleden. Ook wij hebben ons even moeten hervinden in deze lastige, rare tijd. Het leek wel of de hele wereld plotseling even stilstond en dat ging ook onze werkgroep niet voorbij. Maar gelukkig zijn ook wij wat meer gewend geraakt aan deze nieuwe tijd en weten we onze weg onder de beperkende omstandigheden weer te vinden.

We overleggen nu met beeldoverleg/videocalls (zodra de glaskabel overal is aangelegd gaat dat nog veel beter!!). Het is even oefenen, maar de ervaringen zijn positief en we zijn daardoor ook weer actief.

Graag delen we met jullie weer waar we nu mee bezig zijn:

Zonneroute A37

De gemeenschappelijke werkgroep Zonneakker Klaverblad Holsloot zit in de ‘wachtstand’. De voorbereidende notities zijn opgesteld en deze moeten nu in uitvoeringsplannen concreet worden gemaakt. Daarbij wordt als een van de belangrijkste punten ‘de haalbaarheid’ berekend en getoetst (businesscase). Het standpunt van de gemeente Coevorden hierin is ook bekend: de participatie door de inwoners in de realisatie en exploitatie is voorwaardelijk! Intussen kijken we naar alternatieven voor het geval zonneweide Klaverblad Holsloot niet door kan gaan.

Geluidsreductie N34

Samen met een werkgroep uit de Westerwijk kijken we naar mogelijkheden om aan geluidsreductie te doen bij de N34. Het idee is om voor een deel een zonnewand en een deel een zandwal te realiseren. Hierover zijn we in onderhandeling met de provincie en gemeente.

Proeftuin Aardgasloos Dalen

De gemeente heeft het initiatief genomen om deze aanvraag te doen. Wat houdt het in om ‘proeftuin’ te zijn? We gaan dan kijken of het mogelijk is om van aardgas over te schakelen naar groengas in combinatie met een warmtepomp en het tochtvrij maken van huizen. Dat is niet alleen duurzaam, het gaat ook besparingen opleveren. Als we door het ministerie geselecteerd worden komt er subsidie beschikbaar. Zodra we hier meer over weten, horen jullie dat.

Verduurzamen van je woning

Gaat de toekomst van onze planeet, energieverspilling én je eigen portemonnee jou ook aan het hart? Begin dan vast met het verduurzamen van je woning. Want iedereen kan bijdragen aan een toekomst met minder CO2, door minder gebruik van fossiele brandstoffen. Daarmee lever je een bijdrage aan een schonere wereld voor jezelf, je kinderen en kleinkinderen. Verduurzamen moeten we allemaal uiteindelijk allemaal, nu of in de toekomst. Vroeg of laat kom je ermee in aanraking. Het tempo bepaal je zelf!

In de bijgevoegde presentatie van het Drents Energieloket vind je allerlei tips om te verduurzamen. Bij één tip, de pelletkachel, plaatsen we graag een kanttekening. Binnenkort vervalt de subsidie op deze kachels, omdat het toch niet erg duurzaam blijkt te zijn.

Bekijk de presentatie: Presentatie Drents Energieloket_Tips om je huis te verduurzamen

Laadpalen en elektrische leenauto

Zoals eerder gecommuniceerd willen wij een elektrische leenauto regelen. Samen met de werkgroep in Sleen overleggen we momenteel met de leverancier en de gemeente over de definitieve plek van de te stationeren leenauto en de bijbehorende laadpalen. Ook bespreken we nu onder welke condities iemand van de auto gebruik kan maken.

Geïnteresseerd in de leenauto? Of andere vragen? Stuur ons een mail!