Dalen Schoon!

Op zaterdag 23 maart hebben ongeveer 50 vrijwilligers Dalen verlost van zwerfafval, in het kader van “Nederland Schoon”. De start was op het plein voor de kerk. Jurgen Nijenbannning zorgde voor vrolijke muziek op zijn accordeon. Wethouder Jeroen Huizing verzorgde de officiële start.

Een achttal leerlingen van de Burg. Wessels Boerschool en tien leden van Scouting Coevorden, een aantal volwassenen en werknemers van tuinbedrijf Curatio hebben afval verzameld en bij De Spinde in afvalcontainers gedeponeerd. De “opbrengst” bestond uit tien volle afvalbakken.

De vrijwilligers hebben veel plezier beleefd aan de actie. Tuinbedrijf Curatio had zes bedrijfsauto’s beschikbaar gesteld waarmee de ploegen, die de grootste afstand hadden te overbruggen, hun afval konden verzamelen. De gemeente Coevorden en de landelijke organisatie “Nederland schoon” zorgden voor de benodigde materialen.

Na afloop was er in De Spinde soep met brood, beschikbaar gesteld door de bakkers Kalkdijk en Eising, Plus Assen, Restaurant De Baander en Autobedrijf Hoiting. Hilbert Uneken en zijn vrouw verdienen waardering voor hun inzet en het beschikbaar stellen van De Spinde.
Jurgen Nijenbanning verzorgde weer de muziek bij de afsluiting. We kijken terug op een zeer geslaagde actie, hoewel het jammer is dat dergelijke acties nodig zijn. Als we een beetje ons best doen, dan houden we Dalen het hele jaar schoon.

Volgend jaar doen we weer mee als het nodig is. We hopen dan weer op medewerking van veel vrijwilligers.
Namens Dorpsbelangen Dalen willen we iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van deze opruimactie van harte bedanken.

Wim Vogelzang, Henk Kamping en Roelof Beek

Hieronder een indruk van de actie. Meer foto’s vind je in het Fotoalbum.