Dalen schoon! Houden zo!

Op zaterdagmorgen 20 maart verzamelden zich ongeveer 30 personen, volwassenen en kinderen, bij de Spinde om mee te doen aan de actie ‘Dalen schoon’. Deze actie sluit aan bij de landelijke actie ‘Nederland schoon’. 

7 volle kliko’s


Nadat iedereen materialen had gekregen zoals handschoenen, vuilniszakken, opraapknijpers en veiligheidshesjes ging men in tweetallen of als gezin op pad waarbij men onderling de anderhalve meter afstand in acht nam. Dus coronaproof opruimen. Aan het eind van de ochtend werd het zwerfafval bij de Spinde gebracht. Dat leverde 7 volle kliko’s op! De gemeente Coevorden heeft de kliko’s geplaatst en materialen geleverd.
Als dank voor de hulp hebben de deelnemers aan het eind een pakje vruchtensap gekregen dat door Plus Assen beschikbaar werd gesteld. 

Nieuw initiatief

Dalen ziet er weer schoon uit en het zou mooi zijn, dat dat zo blijft.
Eén van de deelnemers stelde voor een groep te vormen die vaker afval gaat opruimen.
Dit initiatief verdient succes. Mocht je mee willen werken om Dalen vaker van afval te verlossen, meld je dan aan bij Wim Vogelzang (wvd5@outlook.com) , Henk Kamping ( hermak4650@gmail.com) of Roelof Beek (beekwadraat@gmail.com). Er wordt dan gezorgd voor opruimmaterialen.