Dalen Schoon bijeenkomst 4 november

Met deze ‘kop’ willen we Dalenaren oproepen om zich bij ons aan te sluiten en er voor te zorgen dat ons mooie dorp er altijd schoon uit ziet.
Er zijn op dit moment 9 personen die zich willen inzetten om hier aan mee te werken.

Steun van de gemeente

Als initiatiefnemers hebben we contact gehad met de gemeente Coevorden. De betreffende ambtenaren zijn enthousiast over dit initiatief en de gemeente verleent daarbij medewerking.
Zij stelt materialen beschikbaar in de vorm van opraapknijpers, ringen voor de bevestiging van een afvalzak, werkhandschoenen en vuilniszakken. De gemeente is ook bereid om volle zakken te komen halen op een afgesproken punt.

Meehelpen? Kom naar de bijeenkomst

Op 4 november om 20.00 uur organiseren we een bijeenkomst in de kleine zaal van restaurant Cornelis om de mogelijkheden met elkaar te bespreken.
De 8 personen die zich reeds hebben aangemeld, zullen daarbij aanwezig zijn en hierbij nodigen we andere belangstellenden uit om aan te schuiven.

We willen de bijeenkomst benutten om een organisatie op poten te zetten, die het mogelijk maakt dat het dorp regelmatig van zwerfafval wordt ontdaan.
Wilt u meehelpen, meld u dan aan op één van onderstaande emailadressen of telefonisch bij één van de vermelde telefoonnummers.
We hopen dat de groep kan worden uitgebreid.

Hartelijke welkom op 4 november!

Jan Oostenbrink  
email : djoostenbrink@outlook.com telefoon: 0634200133

Roelof Beek      
email: beekwadraat@gmail.com telefoon: 06 53266919