Dalen schoon

Op 20 maart, dus al enige tijd geleden, is voor de tweede keer de opschoondag georganiseerd in het kader van Nederland schoon. Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft Dalen en omgeving weer ontdaan van een grote hoeveelheid zwerfvuil. Tijdens die actie kwam het idee om dit vaker te doen. Enkele mensen gaven aan wel te voelen voor het samenstellen van een groep die regelmatig Dalen en omgeving verlost van zwerfafval. Dit idee krijgt nu een vervolg. We gaan in overleg met de gemeente Coevorden om te bespreken welke ondersteunende rol de gemeente kan vervullen. Daarbij denken we aan het beschikbaar stellen van materiaal in de vorm van knijpers, afvalzakken en ringen voor het openhouden van de afvalzakken. Ook willen we overleggen waar het opgehaalde afval kan worden gedeponeerd en dat het wordt opgehaald door de gemeente.

Er zijn inmiddels acht personen die wel mee willen doen om dit initiatief in de praktijk te brengen. Met dit bericht richten we ons tot Dalenaren die ons dorp een warm hart toedragen en die mee willen helpen om Dalen altijd schoon te houden. Het zou helemaal fantastisch zijn als ouders met kinderen hieraan meedoen als onderdeel van de opvoeding. We denken aan het verdelen van de openbare ruimte van Dalen als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. Iedere vrijwilliger kan dan op een zelf gekozen moment met het beschikbare materiaal aan de slag. Als je er voor voelt om mee te doen, kun je je aanmelden bij:

Jan Oostenbrink 
De Bente 2 
tel. 551216  mob. 0634200133
email: djoostenbrink@outlook.com

Of

Roelof Beek
Kieftenweg 24
tel. 551610     mob. 0653266919
email: beekwadraat@gmail.com