Dalen schoon!

Evenals vorig jaar doen we namens Dorpsbelangen Dalen mee aan de actie ‘Nederland Schoon’. Op 21 maart willen we er voor zorgen dat ons dorp er weer superschoon uitziet. Daarvoor vragen we vrijwilligers die samen met ons de handen uit de mouwen willen steken. Iedereen die mee wil doen wordt ’s morgens om 9.00 uur verwacht bij De Spinde. Gewapend met handschoenen, prikkers en vuilniszakken gaan we op pad. De organisatoren zorgen voor een indeling van wijken en straten.

Zes auto’s met aanhangers voor het verzamelen

Hoveniersbedrijf Curatio & Curatio Landscaping komt ons helpen door met zes auto’s met aanhangers de opruimploegen te begeleiden en het verzamelde afval af te leveren bij De Spinde.
De gemeente Coevorden plaatst daar containers en voert deze na het weekend af. We verwachten alle helpers om 11.45 uur terug bij de Spinde en daar wordt iedereen getrakteerd op soep met broodjes. De organisatoren zorgen voor veiligheidshesjes voor kinderen en volwassenen en de benodigde materialen. Als je meedoet, zorg dan voor goed schoeisel en zo mogelijk werkhandschoenen.

Gezellig om mee te doen

De ervaring heeft geleerd dat het vooral erg gezellig is om mee te doen en dat het voldoening geeft om ons dorp er mooi uit te laten zien. De opruimactie is geschikt voor alle leeftijdscategorieën. Jonge kinderen zouden mee kunnen doen onder begeleiding van ouders of grootouders. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen. Iedereen doet mee op eigen risico.

We verzamelen om 9.00 uur bij de Spinde, waar een welkomstwoord wordt uitgesproken door Harry Lamberts, de voorzitter van Dorpsbelangen Dalen.

We vertrekken in zes of zeven ploegen om 9.30 uur

Uiterlijk 11.45 uur zijn we terug bij de Spinde, waar alle deelnemers kunnen genieten van soep met een broodje.

Vragen over de organisatie en opgave voor deelname kunnen per email worden verzonden aan:

Wim Vogelzang   wvd5@outlook.com
Henk Kamping    hermak4650@gmail.com
Roelof Beek          beekwadraat@gmail.com

We rekenen weer op een grote opkomst. Als je trots ben op ons mooie dorp, dan kun je deze mogelijkheid om dat te tonen, niet voorbij laten gaan.