Dalen in de race voor landelijke dorpsvernieuwingsprijs

De landelijke Dorpsvernieuwingsprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Met de Dorpsvernieuwingsprijs stimuleert de LVKK bewoners om
zelf initiatieven te nemen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun dorp of regio.
Dorpsbelangen Dalen is van mening dat Dalen actief werkt aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn en heeft zich aangemeld voor de Dorpsvernieuwingsprijs 2021.

Waarom Dalen? Dit zijn onze argumenten

De afgelopen jaren zijn veel initiatieven genomen om de inwoners te betrekken bij allerlei sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Specifiek op het gebied van gezondheid en beweging met name in deze coronatijd.

Aanleiding is de Dorpsvisie 2025, die in 2017 is uitgekomen. De Dorpsvisie kwam tot stand na een enquête onder de inwoners van Dalen. Op basis van de uitkomsten zijn werkgroepen samengesteld om uitvoering te geven aan de verbeterpunten. De komst van de coronapandemie heeft enerzijds plannen gefrustreerd maar is anderzijds ook katalysator geweest voor andere projecten.

Flinke veranderingen

Er is veel veranderd in ons dorp. Zo is er een nieuw initiatief ontstaan, ‘Nei Naoberschap’. Nei Naoberschap wil mensen met een hulpvraag samenbrengen met mensen die hulp willen bieden. In een kleine gemeenschap als Dalen waar niet alle voorzieningen aanwezig zijn is dit een grote toevoeging op sociaal maatschappelijk terrein.

Zijn er vier wandelroutes in en om Dalen uitgezet, elk met een eigen thema en elk een lengte van ca. 10 km, samen een marathon. Als extra dimensie is extra informatie toegankelijk gemaakt voor elk thema via QR-codes en een eigen website. Hierdoor maken meer mensen gebruik van de routes wat weer ten goede komt aan de gezondheid, maar ook culturele,
natuur en maatschappelijke aspecten.

De website samendalen.nl is gelanceerd. Deze website geeft nieuws, informatie en verhalen waarmee de site hét centrale informatiepunt van Dalen is geworden.

Dalen is verkeersveiliger geworden. Denk aan de herinrichting van de oversteekplaats bij school en de weg naar Coevorden.
Er waren veel extra activiteiten in de Daoler Tuun: cultuur, zang en muziek en sport. In Dalen zijn 9 AED-apparaten geplaatst. Een nieuwe initiatiefgroep bereidt twee nieuwe speeltuinen voor in het dorp.

Niet onder auspiciën van Dorpsbelangen maar wel relevant, ondanks corona: Ons dorp is afgelopen winter weer versierd met sinterklaas- en kerstverlichting en er was op 4 mei een indrukwekkende herdenking. Op dit moment hangen de bloembaskets aan de lantarenpalen in het centrum en zijn we druk in de weer voor de opening van de culturele gemeente in augustus.

Wonen en duurzaamheid

Minder zichtbaar, maar ook belangrijk zijn de veranderingen op het terrein van wonen en duurzaamheid.

De Werkgroep Wonen heeft de huisvestingsproblematiek en dorpsvernieuwing op de agenda bij de gemeente gezet. Daar is al
enigszins invulling aan gegeven maar er is nog veel meer nodig. We willen een groeidorp blijven met aantrekken van nieuwe industrie; de aanleg van een glasvezelnetwerk is al gerealiseerd.
Aantrekken van (hi-tech) bedrijven en personeel is een volgende stap. Daarmee kunnen we onze jeugd vasthouden, maar dan zal er ook passende woonruimte moeten komen.

Op gebied van duurzaamheid werkt de Werkgroep Duurzaam Dalen aan projecten zoals de postcoderoos, zonnepanelen op het klaverblad bij Holsloot, Dalen aardgasvrij, gebruik van regenwateropvangbakken en het instellen van energiecoaches.
Kortom: Dorpsbelangen Dalen is de spin het web.

Samenwerking

Uiteraard kunnen we het niet alleen en werken we samen met andere vrijwilligersorganisaties in Dalen, de gemeente, andere overheden en onze sponsoren. De gemeente draagt uit dat ze ‘verbindend’ willen besturen en daar sluit onze visie naadloos bij aan.
Een voorbeeld is de
zogenaamde ‘Dialoogtafel’ waarbij de gemeente, GGD, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Dorpsbelangen Dalen samen met de inwoners in overleg zijn onder andere voor een beter gezondheidsklimaat.

Actief dorp en een aangename dorpscultuur

Er zijn veel plannen gerealiseerd, daar zijn we blij mee. Er staan nog steeds veel zaken op stapel.
Zoals al eerder aangegeven heeft corona zaken bespoedigd, maar ook zaken vertraagd. Toch zijn we van mening dat onze bemoeienis stevig bijdraagt aan een aangename dorpscultuur.
Vanuit de gemeente krijgen we vaak te horen dat Dalen een actief dorp is waar de gemeente op leunt en Dalen is ook een goed voorbeeld voor andere dorpen. We willen onze opgedane kennis graag delen met andere dorpen of verenigingen.

Hopen op een finaleplaats

En nu maar hopen dat de jury er net zo over denkt als wij. Voor 7 september krijgen de deelnemende dorpen bericht wie er tot de drie finalisten behoren. Landelijk zijn er 18 aanmeldingen waarvan er vier
uit Drenthe komen.

Namens Dorpsbelangen Dalen,
Harry Lamberts en Wim Vogelzang