Dalen gaat de dialoog weer aan!

Voor de zomer was de eerste dialoogtafel over preventie en gezondheid in Dalen. Hierover is destijds een bericht geschreven op SamenDalen.

Donderdagavond was er een tweede dialoogavond. Dit keer gezamenlijk voorbereid door de gemeente Coevorden, de GGD, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Dorpsbelangen Dalen. Ook de BOKD en de Kracht van de Veenkoloniën waren betrokken bij de voorbereidingen. Samen staan we immers sterk.

Thema’s dorpsvisie

Uit de vorige dialoogavond zijn onderwerpen naar voren gekomen die aandacht vragen voor de toekomst en een gezond Dalen. Dorpsbelangen heeft thema’s ingebracht die uit de dorpsvisie gekomen zijn. Thema’s, waar de verschillende werkgroepen al twee jaren mee aan de slag zijn.

Tijdens de dialoogtafel werd er aan de betrokkenen gevraagd om stickers te plakken bij de meest belangrijke thema’s. Voor nu kwamen er drie thema’s uit als belangrijkste. Je kunt immers niet alles tegelijk aanpakken.

De thema’s die eerst besproken werden zijn:

  • Eenzaamheid
  • Langer thuis blijven wonen. Stimuleren dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en controleren dat mensen niet te lang thuis blijven wonen. Hulpvraag en hulpverlening in beeld brengen.
  • Verhogen van sociaal maatschappelijke betrokkenheid.

Er is intensief gesproken in drie verschillende groepen. Veel enthousiasme was er om hier over te denken. Er komt over een tijdje weer een vervolg op deze avond. Mocht u belangstelling hebben dan bent u zeker welkom aan te sluiten. Hoe meer mensen betrokken zijn hoe mooier het resultaat gaat zijn en we houden u op de hoogte!