Cursus Actief Muziek beluisteren

Iedereen hoort wel eens muziek op radio of tv die herinnert aan een feest, een ontmoeting, een vakantie of een andere gebeurtenis uit het verleden. Die activiteit is in het geheugen verbonden geraakt aan de muziek die er toen klonk; anders gezegd de activiteit en de beleving versterken het luisteren. Met dat uitgangspunt is deze cursus opgezet.

Wat doen we op de cursus? 

In de cursus wordt actief naar muziek geluisterd, terwijl er een activiteit gedaan wordt in de vorm van kaartjes leggen, een steen doorgeven, iets opschrijven of tekenen, maat tikken, turven, een quiz, enz.

De activiteiten  zorgen ervoor dat de je scherper leert luisteren. Tegelijkertijd zijn de activiteiten gericht op het vergroten van de kennis en  vaardigheden van maat, ritme, toonhoogte, instrumenten, structuur, betekenis en sfeer van muziek (algemene muziekleer). En alles in een ongedwongen en ontspannen sfeer.
Voorkennis is niet nodig.

De muziek die wordt beluisterd is van alle tijden, van Janequin en
Beethoven tot en met Kraftwerk en Queen. Het is een kennismaking met onbekende muziek en een verdieping van bekende muziek. Programmamuziek – muziek met een verhaal of een beeld – heeft de overhand. Er is een grote voorraad aan luistervoorbeelden, waaruit de deelnemers ook zelf keuzes kunnen aangeven.

Docent is Jan Kruimink, muziekpedagoog, voorheen Pabo-docent aan NHL Stenden in Emmen

Organisatie en aanmelding

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten op woensdagochtend van 10.00-12.00 uur. Het aantal bijeenkomsten kan desgewenst worden uitgebreid. De locatie is de Hesselerhof te Oosterhesselen. Daar is voldoende afstand mogelijk en er is goede ventilatie. Het minimum aantal deelnemers is 10 personen.
De deelnamekosten zijn €90 (€15 per bijeenkomst). Dit is inclusief huur locatie, koffie en materiaalkosten.
De cursusdagen zijn: 13, 20 en 27 oktober, 10, 17 en 24 november 2021.
Aanmelden via j.kruimink@live.nl of telefonisch 06-55932147