Contouren werktuigenloods vv Dalen zichtbaar

Een vereniging die leeft, bouwt aan zijn toekomst.
Binnen de voetbalvereniging Dalen werd al een lange tijd gesproken over het bouwen van een loods voor opslag van het materieel.
Nu staan de werktuigen in de grote loods bij clublid Olf Garming.
Doordat de gemeente het onderhoud van de velden bij de sportverenigingen heeft neergelegd, is er ook meer materieel voor het onderhoud van de velden aangeschaft. Niet dat dit Olf allemaal in de weg staat, maar het werd met het oog op de toekomst toch verstandig om na te denken over een eigen opslag.
Binnen “de Groenploeg” -bestaande uit een enthousiaste groep vrijwilligers – is hier samen met het bestuur over gesproken.

Haalbaarheidsonderzoek.

Roelof Boesjes en Folkert Sinnema hebben vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het bouwen van een loods, waar al het materieel in ondergebracht kan worden.
Na afspraken met de gemeente en prijsopgave voor het leveren en plaatsen van de constructie,  resulteerde dit in een plan, dat aan het bestuur werd voorgelegd. Hierin werden de bouwplaats,  de kosten van een casco loods en de benodigde vergunningen benoemd.

Bijzondere ledenvergadering.

Op 15 april is tijdens een bijzondere ledenvergadering een mandaat aan het bestuur gegeven om de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van een werktuigenloods te starten. Na goedkeuring van de financiering is begonnen met de uitvoering.

Veel werkzaamheden in eigen beheer.

Het uitzetten, uitgraven en beton storten voor de poeren is allemaal uitgevoerd door “de Groenploeg.”
Het afwerken, de aanleg van een toegangsweg naar de loods, elektrische voorzieningen en wat er zoal nog meer bij komt kijken,  zal ook door “de Groenploeg” worden gerealiseerd.
In een korte tijd is er heel wat werk verzet!  De stalen constructie is nu opgebouwd, zodat de contouren van de loods goed zichtbaar zijn.
Uiteraard ging bij het bereiken van het hoogste punt – met Recht!!- de vlag in top.

Compliment voor “de Groenploeg.”

Voor de uitvoerende werkzaamheden, die door “de Groenploeg” zijn verricht, werd door het bedrijf, dat de constructie heeft geplaatst, een dikke pluim uitgedeeld.
Men had zelden meegemaakt, dat er met zoveel precisie  gewerkt was. De constructie paste zonder aanpassingen precies op de gestorte poeren.
Naast deze werkzaamheden gaan de normale activiteiten voor “de Groenploeg” ook gewoon door in deze vakantieperiode. De velden worden onderhouden en beregend en er is een verlichte en verharde toegang gerealiseerd naar het trainingsveld.