Buitenschoolse sportclinics weer van start

Na de herfstvakantie gaan de sportclinics weer van start in Dalen. In januari 2020 werd gestart met buitenschoolse sportclinics, maar daaraan kwam een abrupt einde door het coronavirus. De draad wordt nu weer opgepakt. Het doel van de clinics is om het bewegen onder jongeren op een laagdrempelige manier te stimuleren.

Kennismaken met allerlei sporten

Na een enthousiast gesprek met gymdocent Guus Eggen, jongerenwerkers Youri Vendrig en Patrick Ridderbos, locatiemanager Karin Schnoing en de organisatie van de clinics  zijn we gekomen tot een programma.

Donderdag 8 oktober was de aftrap van de sportclinics tijdens de gymnastieklessen, waarbij voetbal, gymnastiek, judo, tennis, hardlopen en volleybal aan bod kwamen. De kinderen waren vooraf ingedeeld voor deze zes sporten.

Praktisch

De sportclinics zijn elke donderdag. Deelname is gratis. Elke tak van sport zorgt voor drie opeenvolgende clinics. Aanmelding kan via sportclinicsdalen@gmail.com. De eerste sport die op het programma staat is gymnastiek. De gymnastiekclinics vinden plaats op donderdag 22 en 29 oktober en 5 november.