Bubbelvoetbal met de buurtsportcoach

Voor vandaag stond het dorpenvoetbaltoernooi van de buurtsportcoaches gepland. Helaas waren er te weinig aanmeldingen om dit door te laten gaan.

Bubbelvoetbal

De buurtsportcoaches stelden daarom voor om te gaan bubbelvoetballen met de kinderen die zich voor het toernooi hadden aangemeld en vriendjes konden daaraan uiteraard ook meedoen. Negen jongens kwamen naar het voetbalveld op de ijsbaan, waar buurtsportcoach Rick de kinderen stond op te wachten. Er werden meerdere korte potjes bubbelvoetbal gespeeld in teams van verschillende samenstellingen. Niet alleen het voetballen in de bubbels werd leuk gevonden, maar er was vooral ook veel pret om het elkaar omduwen en het rollen in de bubbel.

Bubbel sumoworstelen

Vervolgens werd er ‘bubbel sumoworstelen’ gespeeld, waarbij de kinderen in een bubbel elkaar uit een ring dienden te duwen en er uiteindelijk een winnaar overbleef.

Tot slot werden er nog een paar potjes bubbelvoetbal gespeeld en na anderhalf uur gingen de kinderen verhit en moe naar huis.