Bruisende bijeenkomst Dorpsbelangen Dalen

Onder het motto ‘Aj niet laot zien wat aj doet, kriej de mensen ok niet met’ opende voorzitter Harry Lamberts de bijeenkomst ‘Dalen naar een energieke toekomst’. En dat in de bomvolle zaal van de Baander. Je moet kenbaar maken wat je doet. En dat deed Dorpsbelangen gisteravond.

Foto's van de bijeenkomst van Dorpsbelangen Dalen in restaurant De Baander in Dalen.

Dorpsvisie en Tussenbalans

De Dorpsvisie is intussen al weer 5 jaar oud en er is veel werk verzet. Voor de Dorpsvisie heeft Dorpsbelangen in 2017 besloten om werkgroepen te vormen om de plannen en ideeën echt uitgevoerd te krijgen. Veel nieuwe werkgroepen werden opgericht om aan de slag te gaan met belangrijkste thema’s. Bestaande werkgroepen kregen ook hun plek: AED Dalen-Wachtum en de Daoler Tuun. Dat alles heeft zijn vruchten afgeworpen. De werkwijze en de uitstraling van Dorpsbelangen is de afgelopen jaren flink veranderd. Iets waar de organisatie trots op mag zijn. Het nieuwe logo, de molensteen, waarin alles samenkomt, is daar een voorbeeld van.

Net als de Dorpsvisie zal Dorpsbelangen ook over de Tussenbalans in gesprek gaan met de inwoners van Dalen. Welke ideeën zijn er en waar zou Dorpsbelangen het eerst mee aan de slag moeten?

5 jaar Dorpsvisie: de werkgroepen in vogelvlucht

Anita de Haas, kartrekker van de Werkgroep Speeltuinen en Grietje Smit, hoofdredacteur van SamenDalen gaven de zaal een inkijkje in wat de werkgroepen gerealiseerd hebben in de afgelopen jaren.
Alle werkgroepen kwamen kort aan bod. Wil je terugkijken op wat er allemaal is gerealiseerd door de werkgroepen lees dan verder via de link naar de pagina over de 5 jaar Dorpsvisie.

Aardgasvrij Dalen

Na de werkgroepen komt het onderwerp aan de orde waar iedereen met de huidige gasprijzen benieuwd naar is: hoe gaat het verder met de verduurzaming en het aardgasvrij worden van Dalen? Willie Heijnen van AardgasvrijDalen geeft uitleg.

Samen met de gemeente

De gemeente Coevorden heeft voor het project AardgasvrijDalen in het kader van de Projecten Aardgasvrije Wijken voor 10 jaar subsidie gekregen, tot 2032. Tot die datum worden alle inwoners geholpen met het verder verduurzamen van de huizen. Niet verplicht om mee te doen, maar wie wil kan aansluiten. Hoe dat gaat bepaal je zelf, er wordt maatwerk geleverd.

De komende maanden wordt samen met de gemeente de organisatie verder ingericht. Er is een gemeentelijke projectbegeleider, waar de werkgroep natuurlijk nauw mee samenwerkt.
Er zijn meerdere Proeftuinprojecten in Nederland, maar geen enkel project is hetzelfde. Het streven is om voor het eind van het jaar de organisatie rond te krijgen, zodat wij in januari 2023 de eerste informatiebijeenkomsten kunnen houden. 

Groot subsidiebedrag voor 10 jaar

Er komt een flink bedrag beschikbaar, 4 miljoen. Dat bedrag moet gezien worden als een stimuleringssubsidie om inwoners te helpen met verduurzaming van hun woning. Een deel komt beschikbaar om zelf te investeren in je huis.
Je krijgt geen geldbedrag vooraf. Je moet het ‘verdienen’ door aantoonbare maatregelen te treffen. AardgasvrijDalen helpt daarbij door ondersteuning te bieden bij de verduurzaming van je huis door mogelijke inzet van adviseurs en de energiecoach. Je moet zelf flink investeren, denk in de orde van grootte €10.000,- per woning. Er is een bedrag aan stimuleringsgeld vanuit AardgasvrijDalen. Daarnaast kun je alle mogelijke regelingen en subsidies ‘stapelen’ om je investeringsbedrag naar beneden te krijgen. De werkgroep gaat daarbij helpen.

De regeling is bedoeld voor eigenaren van woningen en gebouwen. Huurders moeten dus contact zoeken met de verhuurders. Het Industriegebied Kleine Veld hoort niet bij het project.

Start begin januari 2023

Begin januari gaat het project echt van start. Er gaat een brief naar de bewoners en er komen informatiebijeenkomsten per wijk, buurt of straat. Op die manier kun je goed het gesprek aangaan en alles uitleggen en kan iedereen zijn vragen stellen. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt meer specifieke uitleg over het project gegeven.

Website AardgasvrijDalen

De website Aardgasvrijdalen.nl is al in de lucht. De website zal gevuld worden met informatie over de voortgang en met technische oplossingen en voorbeelden. Er is ook een mailadres waar je informatie op kunt vragen: info@aardgasvrijdalen.nl

Ja maar….

…maakt een warmtepomp veel lawaai? Een warmepomp is een omgekeerde koelkast. Je hoort hem wel, maar is niet heel lawaaiig. Er komen regels, zodat de warmtepompen steeds stiller worden.

..zijn er wel genoeg warmtepompen in deze tijd? Het is AardgasvrijDalen gelukt om bij Intergas 200 hybride warmtepompen te reserveren voor Dalen. Die komen voor ons beschikbaar. Maar alleen daar ben je er nog niet mee. Installatiebedrijven hebben ook een tekort aan personeel, maar als DuurzaamDalen hebben wij hierop geen enkele invloed. 

Je bent niet verplicht de pompen van Intergas af te nemen. De eigenaar van de woning bepaalt zelf welke warmtepomp hij kiest en waar hij die koopt. Die vrijheid is aan de eigenaar; de pompen van Intergas zijn een extra service en we steunen de lokale economie.

Hulp nodig

AardgasvrijDalen kan nog wel wat hulp gebruiken, zeker na 1 januari als het project echt van start gaat. Vrijwilligers om de zaak te organiseren, bewoners te informeren, energiecoach te worden en zeker ook vrijwilligers met zicht op techniek of financiën. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via mail: info@duurzaamdalen.nl of info@aardgasvrijdalen.nl

De plannen voor het Grootveld

Het tweede gesprek is van Jan van Selm, voorzitter van het Grootveldoverleg. Jan woont 12 jaar in Dalen en zet zich in voor het sportpark. Het Grootveldoverleg is een overleg van alle gebruikers van sportpark ’t Grootveld, van gym tot voetbal, van judo tot badminton.

Bij de start van het overleg waren alle verenigingen vooral met hun eigen doelen bezig. Hoe houd ik mijn leden en zijn de voorzieningen in orde? Iedereen is heel trots op het Daler sportpark. Het grootste deel van de Dalenaren komt er regelmatig en Jan schat dat het aantal bezoekers van het park per jaar ver boven de 100.000 komt.

Het Grootveld nu is een prachtig sportpark. Dat willen ze graag zou houden, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. In het overleg zijn ze aan de slag gegaan met een plan voor de verre toekomst. Hoe moet het park er over vijftig jaar uitzien? En welke stappen gaan we dan zetten?

De sporthal staat er al zo’n 50 jaar en dat vraagt aandacht. De uitstraling aan de Dalerveensestraat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Parkeren, bestrating en het fietspad kunnen beter. En er zijn ideeën voor vernieuwingen. Een speeltuin, een omnibaan. En misschien juist door huizenbouw een veiliger verbinding met het dorp.

Hoe ze dat doen willen gaan doen? Vasthouden aan de lijn die je voor de toekomst hebt uitgezet. En dan meebewegen op de kansen die langskomen. Het is gelukt om de bezuinigingen van de gemeente een halt toe te roepen. En dan verder. Zo is het beachvolleybalveldje gerealiseerd naar aanleiding van een actie van het leger. De bestrating kan worden aangepakt samen met de werkgroep VVV en de gemeente. Het Grootveldoverleg heeft een lijn voor de toekomst en benut dan de kansen die langskomen. Dat noemen ze het Bourtanger model.

Het Boertanger model

Het Bourtanger model vertellen we hier nog even in het kort, omdat het een heel slimme manier is om grote projecten stap voor stap te realiseren. Bourtange was een dorp met een oud centrum. Van de vesting was eigenlijk niks meer te zien. De bewoners hebben samen het plan opgevat om de vesting te herstellen. Ze hadden alleen tekeningen. Met die tekeningen en hun plan zijn ze op zoek gegaan naar financiers en hebben ze de vernieuwing stap voor stap gerealiseerd, project voor project.

De werkgroepen aan het woord

De highlights waren in het begin van de avond al aan de orde geweest. Al improviserend kwamen de werkgroepen nog even aan het woord om hun ideeën toe te lichten. Opvallend dat we al meer voorbeelden van het Bourtanger model hebben. Kijk naar ‘Deur Daoln’ van de Werkgroep VVV (verkeer, vervoer en veiligheid) die stap voor stap samen met de gemeente het aanzien van de doorgaande wegen verbeteren. Ze sluiten aan als de riolering moet worden vernieuwd. Ook de werkgroep Speeltuinen heeft zo gewerkt: een goed idee, veel doorzettingsvermogen en dan lukt het.

AED: de grootste vrijwilligersclub

De werkgroep AED is niet extra aan het woord gekomen, maar mag zeker in het zonnetje worden gezet. Als grootste vrijwilligersgroep in het dorp zorgen zij voor een veilig vangnet als er mensen zijn, die een hartstilstand krijgen. De werkgroep is op zoek naar donateurs. Heb je geen kaartje gekregen of je nog niet aangemeld: dat kan als je naar de pagina gaat over het donateurschap.

Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers!

De hele avond lang blijkt hoe belangrijk vrijwilligers zijn in het dorp. Alles wat is gerealiseerd is gedaan door vrijwilligers. En er liggen nog zoveel plannen. Voor elk talent is in Dalen een vrijwilligersbaan. Houd je van tuinieren, dan kun je terecht bij de Daoler tuun, bij de speeltuinen en bij Nei Naoberschap. Technische kennis is welkom bij Aardgasvrij Dalen. SamenDalen is blij met schrijftalenten. Door af en toe iets leuks doen voor mensen die hulp nodig hebben is Nei Naoberschap de plek. En bijna alle werkgroepen vragen organisatoren, regelaars en denkers. Heb je wat tijd of wil je beter thuis raken in het dorp, zoek dan eens contact met een van de werkgroepen. Alle informatie vind je op de pagina’s van Dorpsbelangen en de werkgroepen op deze website.

Tot slot

Anita de Haas kijkt tot slot terug op de Dorpsvisie en de Tussenbalans en bedankt Roelof Beek als kartrekker. Samen met Bea Meppelink en Grietje Smit heeft hij de Tussenbalans opgesteld waar we als dorp weer mee verder kunnen.

Iedereen wordt uitgenodigd om met de werkgroepen verder te praten. Dan neemt Harry Lamberts het woord. De burgemeester komt binnen en Roelof Beek wordt op een heel bijzondere manier in het zonnetje gezet.

De tweede helft van de avond is nog veel gesproken met de werkgroepen en zijn op allerlei plekken nieuwe afspraken gemaakt. En contact weer aangehaald, zoals dat kan op een bijeenkomst als deze.