Boerin Agnes bij Vrouwen van Nu

Maandagavond 27 maart, is Agnes Lensing-van de Ven, beter bekend als Boerin Agnes op onze verenigingsavond geweest. Het is haar eerste optreden na 10 jaar. Wat werd het een prachtige avond!

Agnes was al vroeg in de Selkersgoorn en heeft ons eerst gezellig geholpen met thee schenken. Dat was echt een leuke verrassing voor alle 65 dames. Na het welkomstwoord van onze voorzitter nam Agnes de microfoon over om ons haar levensverhaal te vertellen.

Levensverhaal

Ze groeide, als dochter van een koeienboer, op in Brabant. Waar ze als klein meisje een hele zomervakantie voor een klein kalfje ging zorgen. Dit kalfje noemde ze Zwartje en was maar 16 kg, en geen 40 kg zoals de meeste kalfjes. Ze ging dit diertje voeden met een poppenflesje. Helaas was het een stiertje en moest ze aan het eind van de vakantie afscheid van Zwartje nemen. De verkoop leverde wel ruim 600 gulden op voor haar spaarpot en later hoorde Agnes dat Zwartje naar Italië gegaan was.

Van Brabant naar Gasselternijeveen

Agnes ging al naar de Hogere Landbouwschool in Den Bosch, toen haar ouders in 2001 naar Gasselternijveen verhuisden om het bedrijf te kunnen uitbreiden. In die periode was er mond- en klauwzeer in Brabant en mochten de koeien niet mee verhuizen naar Drenthe. Daarop kregen ze het aanbod om ook de koeien over te nemen en bij het bestuderen van de koeienschetsen kwamen Agnes en haar vader er achter dat alle koeien op deze Drentse boerderij Zwartje heten.
Nadat Agnes in 2003 haar studie had afgerond is ze ook op de boerderij bij haar ouders gaan werken. Een boerderij aan de natte zijde van de Hondsrug, waar het gras (bijna) altijd groen is en niet beregend hoeft te worden. Ze ging taken van haar moeder overnemen, zodat haar moeder alleen nog de zorg voor huis en tuin had. Agnes begon met koeien melken en nam later ook de boekhouding over.

Telefoontje: ‘Boer zoekt vrouw’

In 2007 werd Agnes benaderd door Blue Circle, een bedrijf dat contact zocht met agrarische vrouwen onder de 40 jaar, met een eigen bedrijf. Ondanks dat ze geen eigen bedrijf had, volgde toch een telefoontje van de redactie van Boer zoekt Vrouw. Dat was het begin van alle opnames voor Boer zoekt Vrouw, waarin Agnes de eerste boerin was. Met ruim 600 brieven van verliefde boeren, kwam ze zeker in aanmerking om mee te doen. Compleet met foto’s op de cover van Weekend, rondrijdende jonge boeren om een glimp van haar op te vangen … we kennen het allemaal.

Mooie contacten

Ook weten we dat Jurre en Agnes uiteindelijk geen partners werden, de boeren hebben onderling nog steeds goede contact en zijn zelfs met vier stellen ‘op de koffie’ geweest bij Jan en Rianne in Denemarken.
Later bij Trekkertrek-wedstrijden ontmoette ze Albert, die gezellig naast haar in de John Deere kwam zitten. In 2013 zijn ze getrouwd en inmiddels hebben ze drie kinderen. De oudste ging zelfs in haar campingbedje mee in de melkstal. Inmiddels werkt Albert ook op de boerderij en kunnen ze de taken verdelen.

Stikstofproblemen

In 2015 hebben ze een nieuwe stal gebouwd, toen speelde Natura 2000 en stikstofarm bouwen al. In de nieuwe stal staat een melkrobot, rijdt een mestrobot elk uur een rondje, is er een luchtwasser, wordt het waswater opgevangen en gebruikt als kunstmestvervanger en zijn er zonnepanelen.
Toen er eindelijk duidelijkheid rond het beleid was, bleek dat heel veel dieren afgevoerd moesten worden en de nieuwe stal nooit vol zou mogen staan met 180 koeien. Dit ondanks alle afgegeven vergunningen.

Onderwijs

Yvon Jaspers kwam weer filmen en doordat Agnes haar problemen deelde, werd er ook volop meegedacht. Zo werd bedacht kinderen te vertellen ‘waar het eten vandaan komt’, er werd een klaslokaal/ontvangstruimte gemaakt en sloot Agnes zich aan bij Boerderij Educatie Nederland. Vervolgens kwam Yvon weer filmen.

Nieuwe ideeën en plannen

Net voor de coronapandemie, startte Agnes met een nieuw project: roomadvocaat maken, het recept werd van de Rosinkhof overgenomen en een kaasmakerij in Weert was belangstellend en wilde haar advocaat wel verkopen. Zo werd Drents Roomkaatje een feit. Onze voorzitter maakte bekend dat een proeverij bij Agnes in het programma van 2024 terugkomt.
Opnieuw werkte Agnes mee met een nieuw programma van Yvon. Ze was in een camper te zien, waarmee een boerderij met long horns bezocht werd. Albert en Agnes waren op slag verliefd en lieten zich direct op de wachtlijst plaatsen voor twee kalfjes. Dit werden privé-kalfjes en die werden buiten het bedrijf gehouden, totdat er weer berekeningen gemaakt moesten worden over de stikstof. Toen bleek dat deze privé-dieren wel meetelden, zodat weer afscheid genomen moest worden van andere koeien. Het voelt allemaal erg oneerlijk.
Agnes haar drive is: Wees trots op de wereldwijd geroemde boerenstand van Nederland. Zodat wij voor uw voedsel kunnen blijven zorgen.

Afsluiting

Nadat er nog een aantal vragen werden beantwoord, sloot de voorzitter, met heel veel dank aan Agnes, deze mooie avond af. Maar niet voordat we nog even werden herinnerd aan de gemeenschappelijke avond met afdeling Coevorden in april.
Als u interesse hebt, kunt u Vrouwen van Nu, afdeling Dalen altijd via de website www.vrouwenvannu.nl/afdeling/dalen of de mail vvnudalen@gmail.com bereiken.