Bloemrijke gazons

Zoals u wellicht weet gaat het niet zo goed met de biodiversiteit in Nederland. Een van de gevolgen is dat het aantal insecten, wilde bijen en vlinders achteruit gaat, waardoor ook weer andere dieren in de problemen kunnen komen, zoals de vogels. Een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de biodiversiteit is, dat er steeds minder variatie in plantengroei is ontstaan. Zowel in het buitengebied als in dorp en stad. Dit is de reden dat de Werkgroep Groen van Dorpsbelangen Dalen het initiatief heeft genomen om samen met de gemeente Coevorden een pilot op te zetten om het onderhoud van de grasvelden aan te passen. Opdat er meer  bloemen en kruiden gaan groeien.

Biodiversiteit vergroten

Het pilotproject houdt in dat de grasvelden tussen het kerkhof en de Stellingmolen een of twee keer per jaar worden gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Nu wordt er veel vaker gemaaid en het maaisel blijft liggen. Door minder te maaien en het maaisel af te voeren wordt de bodem verschraald en gaan er op een natuurlijke manier meer bloemen en kruiden groeien. Goed voor de insecten en mooi  voor de bewoners. Om de natuur wat te helpen zal er ook een strook worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Op deze manier willen we een steentje bijdragen om de biodiversiteit te vergroten.

Het zal voor sommigen even wennen zijn. Geen glad geschoren grasveld, maar wat meer ruigte. Bedenk dan dat het goed is voor de insecten en……. het went snel. Als de proef slaagt zal dit op meer plaatsen in de gemeente worden toegepast.

Suggesties?

Als u vragen /suggesties hebt  of als uw straat/buurt  zich wil aanmelden voor een milieuvriendelijker beheer, dan kunt u contact opnemen met Henk Kamping

Werkgroep Groen