Blijft Glasvezel Zuidenveld zelfstandig?

Blijft Glasvezel Zuidenveld zelfstandig?

Jaap Ruiter, voorzitter van de Stichting Glasvezel Zuidenveld gaat in onderstaand bericht in op vragen van bewoners.

Afgelopen week werd bekend dat het glasvezelinitiatief Sterk Midden Drenthe is overgenomen door KPN. In het Dagblad van het Noorden stond daarover een artikel en een uitgebreide opinie van één van hun ambassadeurs. We kregen van verontruste vrijwilligers en abonnees vragen hoe dat met Glasvezel Zuidenveld gaat. “Gaan jullie ons ook verkopen als de laatste woning is aangesloten?” was de meest gestelde vraag. Daarover kunnen we duidelijk zijn: dit gaan we niet doen.

Met meer dan 100 vrijwilligers hebben we ons de afgelopen jaren geleden ingezet om glasvezel in het buitengebied van Coevorden te krijgen. Het is prachtig dat dit is gelukt. We hebben nu al zo’n 53% abonnees en de laatste woning wordt in juli/augustus volgend jaar aangesloten. Als vrijwilligers en bestuur zijn we er trots op dat al die uren hebben geleid tot een goed werkend glasvezelnetwerk dat van en voor de bewoners is. Want dat is steeds ons doel geweest: het netwerk is van ons als bewoners en dat willen we wel zo houden. Formeel is dat niet zo, want als bewoners hebben we maar 20% van de aandelen van Glasvezel Zuidenveld BV. De gemeente Coevorden bezit 40% en netwerkbeheerder Rendo (RE-NET) heeft ook 40%.

Die 20% aandelen die we als bewoners hebben lijken misschien weinig, maar geven wel veel invloed. Mochten bijvoorbeeld de gemeente of Rendo de BV willen verkopen, dan kunnen ze ons niet verplichten onze aandelen te verkopen. Omdat we dat ook niet van plan zijn, is overname dan niet zo interessant voor de KPN’s van deze wereld. Overigens zijn we ervan overtuigd dat ook de gemeente niet van plan is om te verkopen.

We gaan er dan ook vanuit dat we nog heel lang zelfstandig blijven. Dat is belangrijk want daardoor blijven we als bewoners invloed houden op het beleid. Zo willen we het bijvoorbeeld mogelijk maken dat er lokale tv-uitzendingen komen. Dan kun je bijvoorbeeld sportwedstrijden van je eigen club live zien of een toneelavond, een kerkdienst of wat dan ook.
Omdat er zoveel abonnees zijn gekomen, zal er ook winst worden gemaakt. Weliswaar zal deze winst de eerste jaren in de BV moeten blijven, maar na verloop van tijd wordt deze winst uitgekeerd en daarvan krijgen we als bewoners dus 20%. En dat kan om behoorlijke bedragen gaan.

Wie beslist er nu eigenlijk over het zelfstandig blijven, over het beleid en over de besteding van de winst? Wie zijn eigenlijk “de bewoners”?
Vanuit alle vrijwilligers is in 2017 de Stichting Glasvezel Zuidenveld opgericht en deze stichting heeft samen met gemeente en RE-NET de BV opgericht en is dus eigenaar van 20% van de aandelen.
Als bestuur van de stichting willen we na de aanleg feitelijk onze macht overdragen aan de bewoners. Wat ons betreft zal daartoe een vereniging van dorpen in de gemeente Coevorden worden opgericht, waarvan alle verenigingen van Plaatselijk Belang en Dorpsbelangen lid kunnen worden. De bedoeling is dan dat deze vereniging bepaalt wie in het bestuur van de stichting komen. Deze verenging geeft ook bindende adviezen aan de stichting met betrekking tot het beleid en de besteding van de winst. In de praktijk betekent dat dus dat de dorpen bepalen wat de stichting mag en kan en daar hoort ook bij het al of niet verkopen van het glasvezelnetwerk.

Jaap Ruiter, voorzitter Stichting Glasvezel Zuidenveld