Bezoek aan het Van Gogh Huis op 17 april a.s.

Foto: eigen website Van Gogh Huis

Vorig jaar is er in onze provincie uitgebreid aandacht aan besteed dat het toen 140 jaar geleden was dat Vincent van Gogh voet op Drentse bodem zette. In Drenthe vond hij ‘onbeschrijfelijke schoonheid’ en ‘vrede’.
Dat maakt ons nieuwsgierig naar wat hij dan precies in onze streek zag en ervoer, en hoe hij dat met pen en penseel heeft geuit. Tegelijkertijd maakt dat nieuwsgierig naar wat wíj als mensen van déze tijd in onze streek zien en eraan ervaren – én naar wat wij verstaan onder ‘schoonheid en vrede’.

Organisatie vanuit onze Dorpskerk

Op woensdag 17 april organiseren we vanuit de Dorpskerk een excursie naar het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam (Veenoord).

Iedereen is welkom om mee te gaan!
Sommigen zijn daar wellicht al vaker geweest, maar een hernieuwde kennismaking samen met elkaar en onder leiding van een gids kan zeker weer nieuw licht op het Huis, op het leven van Van Gogh en op het leven in Drenthe werpen.

Programma

We vertrekken rond 10.15u vanaf De Weme.
Na aankomst drinken we een kopje koffie en daarna worden wij met woord en beeld gegidst door het leven van Van Gogh én door het enige huis in Nederland waar Van Gogh gewerkt en gewoond heeft en dat voor publiek toegankelijk is.
De kamer waar hij verbleef en schilderde, is nog helemaal intact en te bezichtigen.

Na afloop rijden we terug naar Dalen en gebruiken daar rond 12.45 uur met elkaar een lunch in De Baander. Zo verwachten we met elkaar een gezellige en leerzame dag te hebben.

Datum, tijden en kosten

* datum: 17 april 2024
* vertrek: 10.15 uur vanaf De Weme, Hoofdstraat 24 te Dalen
* rond 12.45 terug voor lunch in de Baander
* kosten: gebruikelijke entree + lezing (kosten p.p. afhankelijk van aantal deelnemers) + kosten voor lunch

Aanmelden en aantal deelnemers

Aanmelding: tot uiterlijk 14 april bij Pieterjan de Buck (pjdebuck@xs4all.nl, 06-30382415);
Groepsgrootte: 6-20 personen.