BBC2014: Bijeenkomst over krimp en (ouderen)huisvestiging in Sleen

BBC2014 organiseert een bijeenkomst over krimp en (ouderen)huisvesting, op woensdag 18 maart a.s.
In De Deel in Sleen zal gesproken worden over krimp en (ouderen)huisvesting.Het doel van de bijeenkomst is om in overleg met de inwoners uit de gemeente Coevorden een antwoord te vinden op de vraag hoe er omgegaan moet worden met de uitdagingen van de nabije toekomst, zoals krimp door onder andere vergrijzing. Ouderen moeten van de overheid langer thuis blijven wonen. Veel ouderen wonen in een te grote woning en niet gelijkvloers. Er is in de gemeente Coevorden behoefte aan meer zorgwoningen en aan  kleinere compacte woningen. Hoe wordt dit probleem door de beleidsmakers de komende jaren opgelost?

Aantrekkelijk

Projectleider Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland Elly van der Klauw, deelt haar visie op dit probleem. In haar presentatie gaat Van der Klauw in op de verandering van de huishoudens en de samenstelling van de bevolking. Hoe houd je dorpen en de stad aantrekkelijk? Hoe verbouw je en vernieuw je ook in krimpgebieden en wat is de rol van de lokale overheid en de inwoners zelf?

Seniorenhuisvesting

Ir. Hieke van der Kloet, docent vastgoed en makelaardij en onderzoeker van Kenniscentrum NoorderRuimte, geeft haar visie op woningtoepassingen om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en op mogelijke vormen van seniorenhuisvesting in Nederland.
Na afloop van de inleidingen gaan zij in gesprek met de aanwezigen.
De bijeenkomst in De Deel, Menso Altingstraat 6, 7841 CB Sleen, is openbaar en begint om 20.00 uur en zal omstreeks 22.00 uur eindigen. De inloop is vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis. Meer informatie volgt binnenkort via de website van BBC2014 (www.bbc2014.nl).

Programma

19.30 uur : Inloop
20.00 uur : Welkomstwoord Jos Govaarts, voorzitter BBC2014
20.05 uur : Presentatie Elly van der Klauw, projectleider Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland
20.35 uur : Pauze
20.45 uur : Presentatie Hieke van der Kloet, docent vastgoed en makelaardij
21.15.uur : Discussie o.l.v. Ferry Booij, fractievoorzitter BBC2014
22.00 uur : Afsluiting Met vriendelijke groet,
BBC2014