“Bakkie Troost”

Voor iedereen die een dierbare heeft verloren.

“Bakkie Troost” op vrijdag 27 januari van 13:30 – 16:00 uur

Voor iedereen die een dierbare heeft verloren en het fijn vindt om samen te zijn met iemand die je begrijpt. Het verliezen van een naaste kan enorme gevolgen hebben voor de tijd die daarna komt. Mensen kunnen zich terugtrekken en zich ontzettend eenzaam voelen.

Om verhalen te delen, troost te krijgen, troost te brengen. Of gewoon even samen zijn met een warme kop koffie of thee.

De vrijwilligers kun je vinden op deze middag in de aula of op de begraafplaats bij de Grote Kerk.

De “Bakkies Troost” worden elke laatste vrijdag van de maand georganiseerd. En iedereen is welkom, ook als jouw dierbare niet op deze begraafplaats begraven is.