Archeologische vondsten bij Dalen

Archeologen zijn druk bezig om de grond langs de N34 te onderzoeken. Momenteel zijn zij bezig aan de Burgemeester Ten Holteweg in Dalen. Daar hebben zij inmiddels sporen uit vermoedelijk de ijzertijd ontdekt.

Uit bureau- en booronderzoek zijn plekken tevoorschijn gekomen waar sporen van de ijzertijd tot de middeleeuwen kunnen worden gevonden.’ Archeoloog Dave la Fèber: ‘Op deze locatie in Dalen hebben we sporen van een nederzetting gevonden’, waarbij hij een potscherf toont. ‘Op meer plaatsen zijn sporen van greppels aangetroffen.’ Er worden proefsleuven gegraven.

Ingrid Benjamins, Dave la Fèber en Hilde Boon hopen natuurlijk op meer vondsten. ‘De vondst van een grafveld zou mooi zijn om nog meer in kaart te brengen.’ In principe duren de werkzaamheden tot in het voorjaar. Mochten er vondsten worden gedaan, die aanleiding geven tot verder onderzoek, dan wordt de periode verlengd.

Ingrid Benjamins vertelt tot slot: ‘Er komen nog publieksmomenten om belangstellenden te tonen waarmee we bezig zijn.’

Bron: Coevorden Huis aan Huis