Al donateur van de AED Dalen/Wachtum?

De werkgroep AED Dalen / Wachtum is een initiatief vanuit Dorpsbelangen Dalen. Sinds september 2010 hangen er verspreid door Dalen en Wachtum acht AED’s. Om deze AED’s te bedienen zijn er ruim 90 vrijwilligers die jaarlijks geschoold worden.

Wanneer wordt een AED gebruikt? Bij een hartstilstand is er vaak sprake van een zeer snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers, waardoor deze niet meer samentrekken. De bloedsomloop ligt sti l en het lichaam krijgt geen zuurstof meer. Dit noem je ventrikkelfibrilleren. Dit fi brilleren moet gestopt worden. Dit heet defibrilleren. Een AED herkent als er sprake is van ventrikelfibrillati e en geeft een schokopdracht als defibrillati e nodig is.

Hoe ziet een AED er uit? Een AED is een draagbaar apparaat van ongeveer 30 bij 30 cm. Er zitt en electroden aan die op de borstkas van het slachtoffer worden geplakt en die registreren of er een schok moet worden gegeven. Door een druk op de knop door de bediener van de AED wordt de schok toegediend. Er kan alleen een schok worden toegediend indien dit zinvol is.

Waarom is het gebruik van een AED zo belangrijk? Als iemand een hartstilstand heeft dan wordt zijn overlevingskans vele malen groter indien er binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en een AED wordt ingezet. Omdat het meestal langer duurt voordat de ambulance er is, is het dus van levensbelang indien er in een dorp voldoende AED’s en vrijwilligers zijn.

Hoe weet de vrijwilliger dat er ergens een AED ingezet moet worden? Alle vrijwilligers staan Ingeschreven bij HartslagNu. HartslagNu is een samenwerkingsverband van ambulancediensten ter bevordering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een hartstilstand.

Bij een telefonische 1-1-2 melding van een (mogelijke) hartstilstand worden door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) twee ambulances naar het slachtoffer gestuurd en wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd. Het systeem stuurt via een SMS bericht een groot aantal hulpverleners naar het slachtoffer toe. Een aantal gaan rechtstreeks en beginnen met reanimeren en een aantal krijgen de opdracht om een AED mee te nemen. Vanwege het feit dat een vrijwilliger verhinderd kan zijn, zullen meerdere burgerhulpverleners tegelijkertijd een tekstbericht ontvangen (met een maximum van 30 burgerhulpverleners per alarmering). Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig is.

Wat doet de vrijwilliger? Diegene die het eerst bij het slachtoffer aanwezig is zal kijken of er inderdaad sprake is van een hartstilstand en zal beginnen met hartmassage en mond op mond beademing. Als de AED aanwezig is dan zal deze worden aangesloten en zal, indien nodig, een schok worden toegediend. Als de ambulance arriveert zal het ambulancepersoneel de reanimatie overnemen. Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat ze jaarlijks een herhalingstraining volgen.

Waar hangen de AED’s in Dalen en Wachtum? De AED’s hangen in Dalen op de volgende locaties:

Emmerweg

• Wendakkers

• Mr. Cassastraat

• Hoofdstraat

• Oude Coevorderweg

• Sportpark ‘t Grootveld

• Kleine Veld

• Wachtum.

Alle AED’s hangen in een verwarmde kast met een cijfercode. De cijfercode is bekend bij de vrijwilligers. Wij realiseren ons dat het jammer is dat de AED op deze manier niet voor iedereen toegankelijk is maar hierdoor is de kans op diefstal of vernieling zo klein mogelijk gemaakt.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft dan kunt u zich wenden tot de Werkgroep AED Dalen en Wachtum.

De werkgroep bestaat uit:

• Herman Snijders

• Piet Finke

• Rob de Groot

• Albertje Wilting

• Vertegenwoordiger Dorpsbelangen (Wachtum)

• Herma Klompsma

Ook kunt u uw vraag stellen via: aeddalen@dalen.nu

Financiën – Om in de toekomst de AED’s te blijven onderhouden en te vervangen en onze vrijwilligers jaarlijks te kunnen scholen is er voortdurend geld nodig. Dit ontvangen wij van diverse instanties en acties, zoals bijvoorbeeld de Santarun in 2014, maar dit is niet voldoende. Daarom zijn we gestart met het werven van donateurs. Voor slechts 10 euro per jaar kunt u ons steunen als donateur. Aanmelden hiervoor kan door bij Snijders Installatieservice b.v. de donateurskaart in te vullen of te mailen naar aeddalen@dalen.nu. Wij zijn heel blij met uw steun voor een hartveilig Dalen en Wachtum!