Afvalwaterinjectie niet naar Dalen

Er komt geen injectie van afvalwater en andere productiewater in de lege gasvelden rond Dalen (Broekkampsdijk) en Oosterhesselen.
Dorpsbelangen Dalen volgt deze ontwikkelingen op de voet, samen met Plaatselijk Belang Oosterhesselen en Dorpsbelangen Schoonebeek.

Twente stopt en geen afvalwater in Dalen en Oosterhesselen; Schoonebeek in onderzoek

De problemen met afvalwaterinjectie in Twente en de mogelijke verplaatsing naar Dalen en Oosterhesselen geven al langer zorgen.
De injectie in Twente zal onder druk van bewoners en de Tweede Kamer worden stopgezet, zo is deze week bekend geworden.
De NAM geeft in een persbericht aan, dat het onderzoek en alle procedures naar afvalwaterinjectie in de gasvelden van Dalen en Oosterhesselen ook worden stopgezet.
Ook zal de NAM in de toekomst geen ander productiewater willen injecteren bij Dalen en Oosterhesselen. Alleen de lege olievelden in Schoonebeek zijn nog een optie.

Berichtgeving door de NAM

Lees hieronder het bericht dat Dorpsbelangen ontving van de NAM op 13 januari 2022:

Impact alternatief waterinjectie Rossum op eerdere waterinjectieplannen in Drenthe

Gisteravond heeft NAM aangekondigd dat NAM werkt aan verschillende zeer kansrijke alternatieven voor waterinjectie die meer circulair van aard zijn, met zowel productie als injectie in en direct rond Schoonebeek. Of NAM deze alternatieven daadwerkelijk kan realiseren, en hoe snel, is afhankelijk van de snelheid en het succes van de vergunningaanvragen die nodig zullen zijn. Dit kan echter wel meerdere jaren in beslag nemen. Zie hiervoor ook ons persbericht (attachment)

Wat betekent dit voor de plannen die NAM had in Dalen en Oosterhesselen?

Het lopende MER-traject voor extra waterinjectie in de Drentse gasvelden rond Dalen en Oosterhesselen is stopgezet. Eerder is reeds bekend geworden dat de gasput in Dalen niet geschikt was en tevens zijn nu de gasputten in Oosterhesselen afgevallen. Op beide plekken zullen we dan ook in de toekomst geen productiewater gaan injecteren. Zoals aangeven worden voor onze nieuwe plannen oude procedures gestopt en een nieuw vergunningen-traject opgestart waarover we later meer informatie zullen geven.

Meer informatie van de NAM

Lees hier het eerdere persbericht van de NAM van 11 januari 2022: