Afkoppelen hemelwater

De Werkgroep Duurzaam Dalen onderzoekt of er in Dalen belangstelling is voor het afkoppelen van hemelwater. Als er in het dorp voldoende belangstelling is kan gekeken worden naar het collectief inkopen van drainagekratten en wellicht ook de aanleg.

De gemeente Coevorden stimuleert het afkoppelen van hemelwater van het gemengde riool in de bebouwde kom door middel van een subsidie tot maximaal €1000,- per aanvraag. Zie hiervoor ook de website van de gemeente.

Door de klimaatverandering zullen veel vaker extremen van het weer voorkomen, zoals zeer heftige regenval en periodes van uitzonderlijke droogte, zoals afgelopen zomer. Extreme hoeveelheden regenwater kunnen leiden tot het overlopen van het riool met alle gevolgen van dien. Om dit te voorkomen worden steeds meer gescheiden rioolsystemen aangelegd, maar dat is nog niet overal zo. Door hemelwater af te koppelen en naar infiltratiekratten te leiden worden overstromingen voorkomen en gaat het water terug naar de bodem.

De presentatie “Afkoppelen hemelwater” met eenvoudige voorbeelden is op te vragen via duurzaamheid@dorpsbelangendalen.nl

Zie voor meer informatie ook Duurzaamheid Dalen