Afkoppelen hemelwater

Waarom hemelwater afkoppelen van het grijze riool? Door de klimaatverandering zullen er veel vaker extremen van het weer voorkomen zoals zeer heftige regenval en lange periodes van extreme droogte, getuige afgelopen zomers.
Grote delen van het riool zijn hier niet op berekend. Extreme hoeveelheden regenwater kunnen leiden tot overlopen van het riool met als gevolg wateroverlast èn gevaar voor de volksgezondheid. Om dit te voorkomen worden op sommige plaatsen al gescheiden riolen aangelegd maar lang niet overal.

Daarnaast zien we steeds vaker dat door lange periodes van droogte de voorraad grondwater soms zo erg afneemt dat onze drinkwatervoorziening uit grondwater in de gevarenzone dreigt te komen en er waterbeperkende maatregelen moeten worden afgekondigd.

Voordelen

 Het laten wegzakken van het regenwater in de bodem in plaats van in het ‘grijze’ riool heeft nog andere voordelen.

Zo hoeft het waterschap het waterpeil in de sloten rond Dalen minder hoog te houden om ervoor te zorgen dat de vele prachtige grote bomen in het dorp voldoende water uit moeder aarde kunnen opnemen.

En je hoeft je tuin minder water te geven: goed voor het gras en de beplanting.

Voorbeelden

Er zijn vele manieren om de regenwaterafvoer tegen lage kosten af te koppelen van het grijze riool. Voorbeelden zijn infiltratiekratten, wadi’s en een waterdoorlatend grintterras.

Foto stadstuin met doorlatend terras hemelwater
Terras met waterdoorlatend grint

Meer voorbeelden kunt u lezen door de presentatie onderaan dit bericht te downloaden of simpelweg te zoeken op het internet.

Hoe eenvoudig het is om zelf drainage-kratten aan te leggen of het regenwater simpel je tuin in laten te lopen laten ook bijgaande YouTube- filmpjes zien. 

Doe-het-zelf infiltratiekrat aanleggen – YouTube

Afkoppelen hemelwaterafvoer – YouTube

Subsidie gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden stimuleert het afkoppelen van het hemelwater van het gemengde riool in de bebouwde kom door middel van een subsidie tot max €1000,- per aanvraag. 

Details zijn te vinden op: www.coevorden.nl/product/hemelwater-afkoppelen .