Afdelingsavond Vrouwen van Nu over Alzheimercafé

Op maandagavond 14 november heette onze voorzitter van de Vrouwen van Nu de dames Gerry Hamberg (locatiemanager van de Paasbergen en de Schutse) en Ageeth Hiemstra (casemanager van Icare) van harte welkom. Zij vertelden over het Alzheimercafé, een ontmoetingsplek voor familie en lotgenoten, waar voorlichting over alzheimer en dementie gegeven wordt. In het Alzheimercafé wordt ook regelmatig een gastspreker, bv. een notaris, arts, psychiater, uitgenodigd en deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk.

Wat is een Alzheimercafé?

Het Alzheimercafé is een stichting en financieel zelfvoorzienend, door giften en contributie van aangesloten instellingen, zoals buurtzorg, zorginstellingen, maar ook de huisartsen.
Momenteel wordt er met de gemeente samengewerkt om een dementievriendelijk Coevorden te creëren. Hierbij kun je denken aan begrip in winkels, zoals rustig blijven aan de kassa, mocht het iets langer duren.

Een casemanager, zorgbegeleider, maakt mensen wegwijs in de mogelijkheden, denk hierbij ook aan ‘sfeer proeven’ in een zorginstelling, nadat de casemanager het contact gelegd heeft.

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor allerlei progressieve vormen van hersenaandoeningen. Dit is vooral een ziekte van ouderdom. Dementie (vasculaire) kent af en toe een opleving en bij alzheimer zie je een geleidelijke achteruitgang.
Vergeetachtigheid verstoort het leven niet, maar de omgeving merkt vaak het eerst dat er iets ‘niet pluis’ is. Dementie kent meerdere symptomen, bijvoorbeeld: taalproblemen, verandering van gedrag, onrust.

Bij een vermoeden van dementie is het raadzaam om zo snel mogelijk een gesprek met de huisarts aan te gaan.
Een snelle diagnose is belangrijk voor zorg en eventueel medicatie.
Ook heb je dan nog gelegenheid om je samen voor te bereiden op de komende emotionele en praktische veranderingen en het nemen van beslissingen over juridische (denk hierbij aan een notariële volmacht en een levenstestament) en financiële zaken en de medische zorg.

Mantelzorg

Er zou meer aandacht moeten zijn voor de partner, vaak mantelzorger, vooral bij het ‘ontzorgen’ en steunen. Ook is het lastig om een respijtplaats te krijgen, zodat de mantelzorger er even tussenuit kan om weer nieuwe energie te krijgen.
Het was een heel informatieve avond, waar vanzelfsprekend ook gelegenheid was om zelf vragen te stellen.
Beide dames kregen een prachtig boeket en een envelop voor het ‘café’.

Het bestuur Vrouwen van Nu Dalen
email: vvnudalen@gmail.com
Website Vrouwen van Nu Dalen