Afdelingsavond Vrouwen van Nu met een planoloog

Vanzelfsprekend beginnen we de eerste verenigingsavond in het nieuwe jaar met alle leden een goed en gezond 2023 toe te wensen. In de tweede pauze gaan we hier nog even gezellig op proosten.
We mogen vanavond ook een paar jubilarissen huldigen, een paar leden zijn al 50 jaar lid, maar ook 60 en zelfs 65 jaar. Vrouwen van Nu Dalen is trots op haar trouwe leden. Dit wordt gevierd met prachtige boeketten, speldjes en oorkondes.

Na de pauze is de microfoon voor planoloog Bernhard Hanskamp uit de Achterhoek, maar hij woont al jaren in Rolde. Hij is naar de school voor de Heidemij geweest, werkte vanaf 1975 in het Provinciehuis in Assen en was betrokken bij projecten als woningbouw, ruilverkaveling, de ontwikkeling van dorpen en de gemeentelijke herindeling. Ook heeft hij twee prachtige boeken geschreven over deze werkzaamheden.


Het eerste plaatje dat we zien is Drenthe in Vogelvlucht en laat de ontwikkeling van steden en dorpen in 70 jaar zien. In 1945 woonden er ongeveer 250.000 mensen in Drenthe, dat zijn 70 jaar later ongeveer 500.000. De Steden en dorpen zijn ingetekend en het wordt duidelijk dat vooral de ‘steden’ Assen, Hoogeveen en Emmen erg gegroeid zijn. Deze verstedelijking en veel buitengebied is een duidelijke keuze van onze provincie.

Door de ruilverkaveling in Dalen zijn in het verleden 24 nieuwe boerenbedrijven gebouwd. Deze bedrijven bestonden voor de ruilverkaveling gemiddeld uit 11 à 12 kavels per bedrijf.
Het stromen van de beken in onze provincie is ook bijzonder te noemen. Ze beginnen allemaal midden in de provincie in de buurt van Schoonloo, Schoonoord en het water loopt naar de provinciegrens.


Ter afsluiting vraagt Bernhard Hanskamp of er nog vragen of opmerkingen zijn en geeft de microfoon weer over aan onze voorzitter.
De voorzitter sluit deze prachtige avond af en blikt alvast even vooruit naar de verenigingsavonden in februari en maart.
Info Vrouwen van Nu Dalen is aan te vragen via de mail: vvnudalen@gmail.com, of via de website www.vrouwenvannu.nl/afdeling/dalen