Afdeling Zonnebloem Dalen samengevoegd met Coevorden

Met ingang van 1 juli 2021 zijn de afdeling Zonnebloem Dalen en de afdeling Zonnebloem Coevorden samengevoegd tot één afdeling onder de naam ‘De Zonnebloem afd. Coevorden‘.

Vrijwilligers gevraagd voor bestuurstaken

Het bestuur van de afdeling is afgetreden en uit de afdeling hebben zich geen vrijwilligers gemeld die bestuurstaken op zich wilden nemen. Dat betekent dat er momenteel geen activiteiten worden georganiseerd. Het is de bedoeling om in de nabije toekomst weer op te kunnen starten, waarbij het vormen van een nieuw bestuur het vertrekpunt zal zijn.

Zoekt u (bestuurs)vrijwilligerswerk of wilt u zich aanmelden als deelnemer? Ga dan naar www.zonnebloem.nl/coevorden en vul het contactformulier in. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.