AED-werkgroep is actief

Onlangs konden we bij een voetbalwedstrijd op tv zien hoe belangrijk het is dat snelle en goede hulp verleend wordt bij een hartstilstand. We mogen ons gelukkig prijzen dat we in Dalen en Wachtum een zeer actieve werkgroep AED (Hartstarter) hebben. We laten ons graag informeren over hun activiteiten.

Bestuur

Het bestuur van de werkgroep, die onder Dorpsbelangen valt, wordt gevormd door Herma Klompsma (voorzitter, inmiddels uitgetreden), Albertje Wilting (secretaris), Rudolf Hidding (penningmeester), Herman Snijders (lid technische zaken), Margriet Vroege (afgevaardigde Dorpsbelangen Wachtum) en Harry Ruinemans (afgevaardigde Dorpsbelangen Dalen). In 2009 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot AED’s in Dalen en Wachtum. Dalerveen en Dalerpeel organiseren dit zelf. Na heel veel geregel met geld, vrijwilligers vragen, trainingen organiseren, informatie geven en nog veel meer, zijn in 2011 de eerste AED’s aangeschaft.

AED

AED betekent Automatische Externe Defibrillator. Als iemand een hartstilstand heeft, wordt met behulp van de AED de hartslag weer op gang gebracht. Het wordt ook wel een Hartstarter genoemd. Om de AED te mogen bedienen, moet je een opleiding volgen. Deze opleiding duurt twee avonden en dan kun je dit apparaat bedienen en de eerste hulp geven. Als je de opleiding gevolgd hebt, word je aangemeld bij HartslagNu.nl . Momenteel zijn er in Dalen en Wachtum ongeveer 130 personen aangemeld en zij kunnen dus een oproep krijgen om te helpen. Ongeveer 50 personen hebben de cursus gedaan via de werkgroep, de anderen via een bedrijf of instelling.

Oproep

Als bij noodnummer 112 een oproep binnenkomt, wordt direct via HartslagNu.nl een bericht uitgedaan naar ongeveer twintig hulpverleners die in de buurt van het slachtoffer zijn. Via hun mobiele telefoon kunnen zij gelokaliseerd worden. Een aantal van deze hulpverleners moet zo snel mogelijk naar de patiënt gaan om te beginnen met hartmassage en beademing, andere hulpverleners krijgen opdracht om een AED op te halen (ze krijgen dan een code door van de kast waar de AED in zit) en naar de patiënt te gaan. Na de noodoproep moet de hulpverlening binnen zes minuten gestart zijn.

Analyse

Het is heel belangrijk dat de hulpverlener de situatie goed inschat en weet of de patiënt een hartinfarct heeft of een hartstilstand. Dat leren ze op de cursus en als de AED is aangesloten, geeft deze aan wat er aan de hand is en wat ze moeten doen.

Inzet

Jaarlijks wordt ongeveer drie tot vier keer de AED in Dalen en Wachtum ingezet. Vaak lukt het om de patiënt goed te helpen totdat de ziekenauto is gearriveerd, maar het loopt ook wel eens verkeerd af, ondanks alle hulp die gegeven wordt. De hulpverleners praten altijd goed met elkaar na wat er is gebeurd en hoe ze met de moeilijke situaties omgaan. De werkgroep heeft ook later nog goed contact met de hulpverleners en indien nodig wordt professionele hulp ingeschakeld.

Beheer

De werkgroep beheert momenteel tien AED’s in Dalen en Wachtum. Daarvan zijn er zeven zelf aangeschaft en drie zijn aangeschaft door bedrijven: Hoveniersbedrijf Curatio, Supermarkt Plus en Sens InstoRetail.
Lotus
De werkgroep zou het fijn vinden om jaarlijks een praktijkdag te organiseren met Lotus-slachtoffers op verschillende locaties in Dalen en Wachtum. Alle aangesloten hulpverleners kunnen dan samen oefenen en hun kennis in de praktijk laten zien. Jaarlijks vindt er trouwens een opfrisavond plaats. De cursussen worden gegeven door verpleegkundigen van Reanimatie Drenthe.

Wensen

De werkgroep zet de activiteiten graag voort. Ze zorgen voor onderhoud en tijdige vervanging van de AED’s en de kasten waarin ze zitten, ze trainen vrijwilligers, informeren o.a. via SamenDalen over hun activiteiten, ze zorgen voor sponsors (nieuwe sponsors zijn welkom!) en donateurs (nieuwe zijn welkom!).
Nieuwe sponsors en donateurs kunnen zich melden via de site SamenDalen onder het kopje Dorpsbelangen Dalen, maar ze mogen ook bellen naar Rudolf Hidding, tel. 0524-551588 of 06-12395273.
Hij verwelkomt bijdragen graag! Bij de drogisten in Dalen en bij Snijders in Wachtum zijn ook donateurskaarten te krijgen.