Actief Muziekbeluisteren

Menigeen hoort wel eens muziek op radio of televisie die herinnert aan een feest, een ontmoeting, een vakantie of een andere gebeurtenis uit het verleden. Die activiteit is in het geheugen verbonden geraakt aan de muziek die er toen klonk; anders gezegd de activiteit en de beleving versterken het luisteren.

Cursus ‘Actief Muziekbeluisteren’

Met dit uitgangspunt is de cursus ‘Actief Muziekbeluisteren’ opgezet: er wordt naar muziek geluisterd, terwijl er iets gedaan wordt in de vorm van kaartjes leggen, een steen doorgeven, iets opschrijven of tekenen, maat tikken, turven, een quiz, enz.
De activiteiten zorgen ervoor dat er scherper wordt geluisterd. Tegelijkertijd zijn de activiteiten gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden van maat, ritme, toonhoogte, instrumenten, structuur, betekenis en sfeer van muziek (algemene muziekleer).
De muziek die wordt beluisterd is van alle tijden, van Janequin en Beethoven tot en met Kraftwerk en Queen. Het is een kennismaking met onbekende muziek en een verdieping van bekende muziek. Programmamuziek – muziek met een verhaal of een beeld – heeft de overhand.

Praktische informatie

De cursus zal bestaan uit 6 bijeenkomsten en kan desgewenst worden uitgebreid.
Het vindt plaats in de Hesselerhof te Oosterhesselen, op de woensdagochtend van 9.45 -12.00 uur (inclusief koffiepauze). Daar is voldoende afstand mogelijk en er is goede ventilatie.

Het minimum aantal deelnemers is 10 personen. Voorkennis is niet nodig.
De deelnamekosten zijn €90 (€15 per bijeenkomst). Dit is inclusief huur ruimte, koffie en materiaalkosten.
De cursus start op 14 oktober en wordt vervolgd op 21 en 28 oktober en 11, 18 en 25 november, mits de coronaperikelen het toelaten.
Op 19 september is er nog een open dag in de Hesselerhof waar meer informatie wordt gegeven.

U kunt uw interesse melden via j.kruimink@live.nl.
Jan Kruimink, muziekpedagoog, voorheen Pabo-docent aan NHL Stenden in Emmen

Foto dirigent Jan Kruimink

Foto: Sabine van der Leek