Aan alle inwoners van Dalen

Namens de Ouderraad – Commissie Oud Papier van de BWB-school in Dalen willen wij iedereen hartelijk danken voor het bewaren van het oud papier voor onze school.
Gedurende de vakantieperiode van school (juli/aug) wordt er geen oud papier opgehaald in Dalen.

De eerstvolgende rondgang in Dalen is:
* op vrijdagmiddag 20 september Route Gluvinksweg
* zaterdagochtend 21 september Route kom Dalen (graag voor 9.00 uur aan de straat zetten)
Maar allereerst wensen wij iedereen een heel fijne vakantie toe.