Taizédienst in de Dorpskerk van Dalen

Op 11 december, de avond van de Derde Advent, begint deze ingetogen viering om 19.00 uur en heeft in deze tijd van verwachting als thema ‘Stilte en Liefde’.

Een Taizéviering heeft een meditatief karakter en is ontstaan in het Franse
dorpje Taizé (Bourgogne). Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een Taizé-viering is een korte viering, met weinig gesproken woorden, stiltes en veel zang. Centraal in deze oude kerk is de tafel met het ‘Licht’. De kaarsen, de lichtjes, het symbool voor het licht dat het duister overwint.

Iedereen is van harte welkom!

De Gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die haar oorsprong vond in Taizé. Meer vindt u via deze link.

Symbool Taize-viering dorpskerk