Nei Naoberschap ontvangt subsidie

Nei Naoberschap Dalen heeft weer een opsteker. Ze zijn blij met een extra subsidie: ze ontvangen uit het Kiem- en Zaaigeldfonds startgeld voor het project. 

Jury: naoberschap nieuw leven inblazen

De jury kende vorige maand het Kiem- en Zaaigeld toe aan het lovenswaardige bewonersinitiatief Nei Naoberschap Dalen. Op 19 juni 2021 organiseerde het initiatief in Dalen een aftrap met een open bijeenkomst voor alle dorpsbewoners in het dorpscentrum. Nei Naoberschap Dalen is ontstaan vanuit het initiatief van de werkgroep “Zorg voor Elkaar” dat zich richt op burenhulp. Vroeger was de zogenaamde naoberplicht heel normaal: je keek naar elkaar om en dorpsbewoners konden op elkaar terugvallen. Door veranderingen in de maatschappij (vergrijzing en individualisering) wordt het voor sommige inwoners tegenwoordig steeds lastiger om zich zelfstandig, zonder hulp van anderen, te redden. Daarom vinden inwoners van Dalen het belangrijk om het naoberschap van vroeger nieuw leven in te blazen.

Aan de slag

De dorpsbewoners zijn van plan om een structuur op te zetten waarin dorpsgenoten elkaar kunnen helpen waar nodig. Met het budget wat Dalen heeft ontvangen kan zij nu aan de slag met de plannen. Voor het project zijn ambassadeurs nodig in alle buurten en vrijwilligers die hun kennis en hulp aan willen bieden. Meer weten over dit zorgzame initiatief? Lees erover in de brochure of ga naar www.samendalen.nl voor meer informatie.

Het Kiem- en Zaaigeldfonds

Bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën kunnen een beroep doen op het zogenaamde Kiem- en Zaaigeldfonds voor extra financiering bij de opstart van een initiatief. Voorwaarde is dat het initiatief bijdraagt aan positieve gezondheid en draagvlak heeft onder bewoners.