Nei Naoberschap Dalen: Met elkaar, voor elkaar!

De projectgroep “Nei Naoberschap Dalen” wil uw aandacht vragen voor hun vrijwilligersinitiatief.

Met elkaar, voor elkaar

De projectgroep is ontstaan vanuit het initiatief van de werkgroep “Zorg voor Elkaar” van Dorpsbelangen Dalen.
De projectgroep bestaat uit, Albertje Wilting, Henk van der Wal, Ina Venema en Ieneke Bouwers.

Naoberschap nieuwe stijl

Door de veranderingen in de maatschappij (terugtredende overheid, zorg die naar de gemeente gaat, vergrijzing en individualisering) hebben we gemeend om het oude naoberschap opnieuw fris leven in te blazen.
Vroeger was het de plicht van buren naar elkaar om te zien, elkaar te helpen waar kon en zo nauwe banden te creëren waar je altijd op terug kon vallen.
Dat is tegenwoordig wel anders! Hoewel mensen in Dalen elkaar wel kennen maar door eigen activiteiten en werkzaamheden er niet altijd aan toekomen naar elkaar om te kijken.

Toch merk je dat er veel mensen genegen zijn elkaar te helpen indien dit nodig is. Gelukkig gebeurt dit ook wel maar er zijn ook mensen die er buiten vallen.
Uit de enquête voor de Dorpsvisie kwam naar voren dat mensen zich zorgen maken over het feit dat zij niet weten waar aan te kloppen, wanneer ze dingen zelf niet meer kunnen
Dit gat willen wij vullen door een steun te zijn en naar elkaar om te kijken!

Hoe willen we dit doen?

Door de pandemie zijn we nog niet in staat geweest inwoners op te roepen en onze plannen voor te leggen. Daarom hebben we een brochure ontwikkeld die we huis aan huis hebben verspreid.

Ambassadeurs

Voor dit project zijn we ambassadeurs nodig in alle buurten, die voor ons informanten en helpende handen willen zijn. Voelt u hier iets voor? Wilt u informatie? Laat het ons weten!

Vrijwilligers

Ook hebben we vrijwilligers nodig die met hun kennis en kunde hulp kunnen bieden aan inwoners die hulpvragen stellen.
Hoe mooi zou het zijn om met uw kennis en kunde gekoppeld te worden aan een hulpvraag!
Leden van de projectgroep zullen hulpvragen analyseren en koppelen aan de passende vrijwilliger. Die hulpvragen kunnen van alles inhouden, zolang het geen professionele hulp inhoudt.

Welke vragen?

We willen samenwerken met professionals maar professionele hulpvragen horen bij hen! 
Hulpvragen kunnen bestaan uit onder meer hulp bij boodschappen, vervoer naar huisarts, ziekenhuis, gezelschap bieden, samen activiteiten ondernemen, een wandeling, hulp bij financiën of bij het inschakelen van instanties, klusjes in en rond huis, ondersteuning bij studie, hond uitlaten bij ziekte.
Dit kan bij zowel jong als oud! We houden niet vast aan bovenstaande hulpvragen, dit kan groeien, het project kan zich ontwikkelen! Het valt en staat natuurlijk bij het aanbod van kennis en kunde van vrijwilligers!

Ideeën gevraagd! En wie wil meedoen?

We willen inventariseren onder alle bewoners wat jullie van het plan vinden! Wilt u actief meedoen? Heeft u ideeën? Heeft u hulpvragen?
Wij zijn enthousiast, we hopen alle inwoners ook!
Aanmelden bij Albertje Wilting 06 13965444 of Ieneke Bouwers 06 12591176 of via email: neinaoberschapdalen@outlook.com.

Logo Nei Naoberschap Dalen