Voorwaarden en procedure voor hulp van een vrijwilliger

Procedure

Vanuit het bestuur Nei Naoberschap Dalen werken er coördinatoren die bij toerbeurt dienst hebben en telefonische of digitale hulpvragen coördineren. Hij/zij koppelt de hulpvraag aan een passende vrijwilliger na intake van de hulpvraag. Hij/zij blijft gedurende de hele periode van ondersteuning het aanspreekpunt voor zowel de vrijwilliger als de hulpvrager.

Over de hulpvraag wordt een overeenkomst gesloten wat betreft de inhoud en de tijdsduur. Als de vraag niet past bij Nei Naoberschap Dalen dan wordt de hulpvrager door de coördinator zo mogelijk door verwezen naar een passende dienstverlening. Periodiek, afhankelijk van de duur van de hulp, belt de coördinator die de koppeling heeft verzorgd met de hulpvrager en de vrijwilliger om te vragen of de ondersteuning aan beide zijden naar wens verloopt.

Voorwaarden

 • De hulpvrager woont in Dalen en kan niet terugvallen op een eigen sociaal netwerk De hulpvrager heeft geen of beperkte financiële mogelijkheden
 • Voor de hulpvraag moet geen professionele zorg ingeschakeld kunnen worden.
  In urgente gevallen dat er geen professionele hulp ingeschakeld kan worden, zal dit ter plekke beoordeeld worden of er evt. kortdurende hulp ingezet kan worden, dit in overleg met de professionals op dat segment.
 • Het moet een hulpvraag zijn die je normalerwijs van iemand kan vragen en mag geen verdringing van arbeid opleveren.
 • De hulpvraag kan betrekking hebben op alle aspecten van het dagelijks leven: ontmoeting, onderwijs, opvoeding, werk, inkomen, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid
 • De hulpvrager is zelf verantwoordelijk voor aanschaf van materialen en gebruik van gereedschappen, afvoer van afval e.d.
  Aanschaf kan in overleg met de vrijwilliger, maar alle onkosten en (kilometer)vergoedingen, zijn voor de aanvrager, indien van toepassing.
 • Er mag geen vergoeding worden gevraagd voor de geleverde inzet behalve wanneer er onkosten en of reiskosten gemaakt moeten worden.
 • Voor hulp bij vervoer worden de gemaakte benzinekosten na afloop van de hulp,
  vergoed door de hulpvrager. De vergoeding per kilometer wordt bepaald door het bestuur en bedraagt € 0,19 per kilometer. Voor vervoer van passagiers is het hebben van een inzittenden verzekering verplicht.
 • Belangrijk onderdeel tijdens de intake van de hulpvrager is dat de coördinator en de vrijwilliger een goede inschatting maken van wat de hulpvrager zelf kan en deze hierin ook te stimuleren.
 • De vrijwilliger is voor WA en ongevallen automatisch verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Coevorden.
 • Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zaken die hij/zij waarneemt of die hem/haar in vertrouwen zijn verteld geen mededelingen naar buiten te doen, ook niet na beëindiging van het vrijwilligerswerk.
 • De coördinator en de vrijwilliger houden elkaar op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Bij vragen of problemen kan de vrijwilliger altijd een beroep doen op het bestuur van Nei Naoberschap Dalen.
 • In geval van verhindering vragen we de vrijwilliger (indien mogelijk) de hulpvrager en coördinator tijdig op de hoogte brengen.