Algemene informatie

Door de veranderingen in de maatschappij (terugtredende overheid, zorg die naar de gemeente is verplaatst, vergrijzing en individualisering) bestaat er in Dalen een duidelijke behoefte om het oude Naoberschap nieuw elan te geven en een fris leven in te blazen.

Tot de tachtiger jaren was het vooral in dorpen de plicht van buren naar elkaar om te zien, elkaar te helpen waar het kon en op die manier nauwe banden te creëren waar burgers op terug konden vallen. 

Dat is tegenwoordig wel anders! Hoewel mensen in Dalen elkaar veelal wel kennen maar er door eigen activiteiten en werkzaamheden niet aan toekomen naar elkaar om te kijken. 

Veel mensen zijn genegen elkaar te helpen indien dit nodig is. Er zijn echter helaas ook nog best veel mensen die hierbuiten vallen.

Vanuit deze vaststelling en voorbereidend werk onder de paraplu van Dorpsbelangen Dalen is het initiatief Nei Naoberschap Dalen gestart.

De missie van Nei Naoberschap Dalen

Iedere inwoner van Dalen, ongeacht leeftijd, moet naast het zich kunnen beroepen op bestaande rechten op zorg en welzijnshulp, een beroep kunnen doen op hulp die voortkomt uit goed ‘naoberschap’ daar waar de professionele zorg- en welzijnsorganisaties geen hulp verlenen. Dat goede ‘naoberschap’ wordt  samen afgestemd en veilig georganiseerd en uitgevoerd door geschikte en deskundige vrijwilligers.

Informatie downloaden?

De algemene informatie over Nei Naoberschap Dalen kun je ook downloaden via de knop hieronder.