Toneelgroep WKHB uitgespeeld

Jarenlang heeft de toneelgroep van WKHB in het voorjaar een toneelvoorstelling verzorgd in zaal Cornelis. Voor een uitverkochte zaal werden Drentse kluchten opgevoerd, waarbij de toneelspelers als doel hadden om de zaal (en soms de medespelers) blauw van het lachen te krijgen. Het feest na afloop van de voorstelling duurde vaak tot in de kleine uurtjes. 

In 1884 werd de Werkliedenvereniging Wederkerig Hulpbetoon opgericht, afgekort WKHB. Een sociale instelling die bij ziekte en overlijden geldelijke steun verstrekte. De sociale voorzieningen werden in de loop van de jaren onder andere door de overheid overgenomen waarmee de functie van de WKHB verviel. Aan dit instituut was vanaf de beginjaren een toneelclub verbonden. Op de facebookpagina de toneelgroep WKHB en van Aold Daol’n zijn nog diverse oude foto’s te zien van uitvoeringen uit het verleden.

Op 9 maart 2019 was de laatste voorstelling “Dan Jodel je niet meer”, vlak voordat de coronamaatregelen van kracht werden. Zoals het nu blijkt, was dit ook de laatste voorstelling. Het toneel bij Cornelis is er niet meer en in het dorp is geen goed alternatief. Ook is een aantal spelers inmiddels gestopt.

Met pijn in het hart hebben de resterende spelers besloten om definitief te stoppen. Na bijna 140 jaar komt er een einde aan de toneelvoorstellingen van de WKHB.