Kerstverhaal en ‘Kerst op het plein’

De wandeltocht die vanaf het plein voor de kerk wordt gehouden, leidt door Dalen naar de Daoler Tuun. Daar wordt het kerstverhaal verzorgd door de zondagsschool. We praten met Jeannet den Braanker.

Zondagsschool

Om de veertien dagen leidt Jeannet, samen met vijf anderen, de zondagsschool. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen daaraan deelnemen. De zondagschool wordt gehouden in de Weme tijdens de dienst in de kerk. Meestal zijn er zes tot acht kinderen die meedoen. Het is voor iedereen toegankelijk, je hoeft nergens lid van te zijn. Er wordt een verhaal voorgelezen, gezongen, geknutselend, gezamenlijke activiteiten als spelletjes en er wordt geprobeerd aan te sluiten bij het thema dat in de kerk wordt besproken en vaak lukt dat.

Kerst op het plein

De zondagsschool is benaderd door Rotary om mee te doen. Jeannet had al eens eerder in een vorige woonplaats een levende kerststal georganiseerd en dat was heel indrukwekkend, dus ze wilde best meedoen. Er werd overlegd met de kerkenraad en besloten om hier aan mee te werken als alternatief voor het kinderkerstfeest in de kerk. Niet alleen de kinderen van de zondagsschool doen mee, maar ook catechisanten.

Kerststal

In de Daoler Tuun komt een grote tent te staan met daarboven een grote ster. In de tent zullen Maria en Jozef aanwezig zijn met hun baby (waarschijnlijk een pop), herders, koningen, vertellers en een ezel en schapen. Strobalen zullen de kerststal afschermen. Alle deelnemende kinderen krijgen een rol. De vertellers, twee catechisanten, zullen het kerstverhaal voorlezen en afhankelijk van het aantal deelnemers aan de wandeling zal het kerstverhaal misschien nog een keer verteld worden. Alle kinderen die willen meedoen krijgen een rol bij de kerstvertelling.

Zin in

Ze hebben er veel zin in en verheugen zich op een hoge opkomst. De kinderen bereiden zich voor op hun rol in de kerststal en het is natuurlijk best spannend met een ezel en met schapen in de stal. Jeannet waardeert de inspanningen van de organisatoren en alle vrijwilligers die van ‘Kerst op het plein’ een succes willen maken en ze vindt het fijn daar een bijdrage aan te kunnen leveren.