Uitkomsten woonenquête

Voorafgaand aan de oprichting is een enquête gehouden onder geïnteresseerden over hun woonwensen en wat voor soort woning bij hen … Meer…

Bestuur Daler Starters

Daler Starters heeft een bestuur, dat als volgt is samengesteld: Voorzitter: Lars Oebeles Secretaris: Stefan Kroeze Penningmeester: Tom Meijering Algemeen … Meer…

Daler Starters

Daler Starters is een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Daler Starters heeft als doel om betaalbare woonruimte te realiseren in Dalen … Meer…